KUKAT KODIN JUHLISSA to 2.2.2017 klo 18.00 - 19.30 Haapaveden ammattiopisto Nora

Floristimestari Pirjo Koppi rakastaa kukkia. Hän opiskeli ensin floristiksi ja sitten floristimestariksi. Lisäksi hän on käynyt maailmalla paljon erilaisilla alaan liittyvillä kursseilla. Nykyään hän pitää itse maailmalla kursseja ja erilaisia kukkiensidontanäytöksiä. Ammatti on hänelle työ ja harrastus. Koppi on kisannut yli 50 erilaisessa kukkasidontakilpailuissa ja menestynyt hyvin. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Credits:

Created with images by Jenny Burtt Florist - "Vibrant Bouquet"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.