Loading

Tæt på.. Lidt fugle omkring mig

Mine oplevelser helt tæt på hjemmet giver mig lidt ro i en travl hverdag, at sidde ved mit lille fodersted, giver gode oplevelser og fuglene kan komme helt tæt på.

Spætmejsen

Et godt fodersted skal etableres, og der skal fodres jævnlig..

Sortmejsen

Sørg for at have nye " udstillings" pinde eller andet som fuglene kan bruge som udkikspinde inden de hopper ned på foderbrættet .. Derefter er det vigtigt der er plads bag fuglen, så man får isoleret fuglen..i forhold til baggrunden.

Aftenfalk
Aftenfalken på jagt efter biller og regnorme

Det er selvfølgelig også det man skal tænke over når man er ude i naturen, kom på niveau med fuglen, og tænk på baggrund.. Her er det aftenfalken på en nordsjællandsk mark..

Vandstær

Og selv om man en gang imellem, skal hjem og vaske tøj, så gælder det bare om at komme ned på maven engang imellem, for at få fjernet forstyrrende baggrunde, og få fuglen ind i sit rette univers..

Alle billederne her er taget med.. Canon 1Dx kamera og et EF 500mm f4 objektiv, med en 1,4 x extender således er den aktuelle brændvidde 700mm

Created By
Kenneth Pingel
Appreciate

Credits:

Kennethpingel.dk

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.