Ontmoetingen

'Ontmoetingen' is de opvolger van 'Ontmoetingen met Beerselaars', waarbij de bib interessante sprekers uitnodigt die een variëteit aan onderwerpen brengen.

De bib werkt hiervoor samen met verschillende lokale partners zoals de Davidsfondsafdelingen, 11.11.11 comité en de cultuurraad.
Cast ontmoeting 'Baanomen int Bèsels'
Ontmoetingen staat garant voor boeiende avonden in de bib, die steeds worden afgesloten met een gezellig ontmoetingsmoment, compleet met gratis drankje.
Programma 2015-2016
'Gezellig weerzien met oude bekenden, boeiende ontdekking van nieuwe mensen en interessante, gevarieerde onderwerpen.'
Christiane Denhaerinck - enthousiaste deelnemer

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.