Loading

Oscylacje neutrin Jan Sobczyk (Uniwersytet Wrocławski)

Neutrina od lat intrygują fizyków i … inspirują artystów. Te najlżejsze znane cząstki elementarne są niesłychanie przenikliwe, niemal nieuchwytne. Ich badanie wymaga źródeł o wielkiej intensywności a także ogromnych detektorów.

Istnienie neutrin zostały zapostulowane w 1930 r. przez Wolfganga Pauliego żeby uratować zasady zachowania energii i pędu w procesach rozpadu promieniotwórczego. Eksperymentalnie istnienie neutrin potwierdzili dopiero w 1956 r. Frederick Reines i Clyde Cowan.

Najbardziej spektakularną własnością neutrin są ich oscylacje: przechodzenie z jednego ze stanów zapachowych (elektronowe, mionowe, taonowe) w inny w trakcie swobodnej propagacji.

Zjawisko oscylacji jest obserwowane dla naturalnych źródeł neutrin słonecznych i atmosferycznych oraz dla neutrin reaktorowych i akceleratorowych.

Chyba najbardziej niezwykłe laboratorium neutrinowe znajduje się na biegunie południowym: do rejestracji neutrin wykorzystywana jest pokrywa lodowa!

Obecnie przygotowywane są dwa wielkie eksperymenty oscylacyjne w USA (DUNE) oraz w Japonii (HyperKamiokande). Ich celem jest obserwacja zjawiska łamania symetrii CP w leptonowym sektorze Modelu Standardowego.

Jan Sobczyk jest profesorem w Instytucie Fizyki Teoretycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

W początkowych latach swojej kariery zajmował się fizyką matematyczną.

Od około 2000 r. dzięki współpracy z prof. Danutą Kiełczewską, prof. Agnieszką Zalewską, prof. Ewą Rondio oraz prof. Janem Kisielem zajmuje się fizyka neutrin.

Jego specjalność to modelowanie oddziaływań neutrin z jądrami.

Razem ze swoimi współpracownikami stworzył generator Monte Carlo oddziaływań neutrin NuWro.

17 października 2020 r., godz. 10:15

Audytorium Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

Credits:

Photos by Hyper-Kamiokande, Wikimedia Commons