Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole Håndball Brasil

Ingrid Rørlien (21), Elverum

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- Jeg var elev på håndballinja skoleåret 2015/2016.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

- Min linjelærer var Hege Eggen Hov. Ei skikkelig inspirerende, motiverende og ikke minst god dame. Hege stilte alltid opp, og var virkelig opptatt av å få frem det beste i hver enkelt person. Hege blei mer som ei storesøster og mamma for meg, isteden for lærer.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

- Først og fremst hadde jeg ikke peiling på hva jeg ville etter videregående, og hadde bestemt meg ganske tidlig for at FHS var greia for meg. At storesøstera mi hadde gått FHS hadde nok også ganske stor påvirkning til at valget ble slik.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

- Jeg ville gå på en skole som tilbydde handball som linje, og da stod det mellom to skoler i Norge. Men i og med at daværende linjelærer Jørn Kristian Berg tok kontakt med meg på telefon, og han fortalte om både skolen og linja, og selvsagt snakket varmt om SkoFo, så ble valget noe lettere. I tillegg var studieturen til Brasil en avgjørende faktor.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Hadde forventninger om å komme i kontakt med mange nye mennesker. Men også det å oppleve, lære, utvikle og bli inspirert, både av andre og om meg selv.

Ingrid i aksjon for Skogn håndball i regionserien.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på Skofo?

- Personlig lærte jeg velig mye om meg selv, både positivt og negativt. Jeg lærte at alt i grunn handler om å gi og ta, og ikke minst hvordan andre mennesker påvirker deg, eller du påvirker andre.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- Jeg tror alle de gangene vi (håndballjentene) vant håndballkamper var de beste opplevelsene. Gleden av å vinne sammen med dine bestevenner er ubeskrivelig, og ikke minst kjærligheten. Det var alltid full jubel og klemmer, og til tider gledestårer når seieren var i boks.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

- Nei i grunn ikke, men jeg visste at jeg ville fortsette å spille håndball. Så man kan vel i grunn si at håndballen var noe avgjørende for hvilken studieplass jeg valgte. Og at Hege var en veldig god "mentor" rundt dette valget. Vi snakka masse sammen, og hun kom med kloke ord (som alltid).

Har folkehøgskolelivet endret deg som person på noen måte?

- Folkehøgskolen lærte meg hvilke mennesker som gir meg noe og ikke. Også ble jeg naturligvis mer voksen. (Hadde du spurt mamma det samme spørsmålet, hadde det nok komt et langt svar.)

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Ja! Prøver så godt jeg kan å holde kontakt via sosiale medier og telefon. Prøver å få til besøk hos hverandre, og at det ikke blir for lang tid imellom.

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. hvorfor?

- Absolutt!! Folkehøgskole er naturligvis ikke for alle, men det handler like mye om å gi av seg selv som at andre gir noe til deg. Så dersom du er interessert i å komme i kontakt med nye miljø, eller bare får deg et "friår" der du gjør akkurat det du vil, så og si, så er folkehøgskole noe å anbefale. Det er kun opp til deg selv hvor bra det blir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.