2016 -et lille udklip af de dejligste stunder

Året hvor vi blev bedsteforældre - men også året hvor vi mistede vores kæreste Abbie
Abbie på Tornby Strand..
Tornby Strand
Og så kom dagen hvor Nina og Mikkel blev forældre til skønne Aksel - 19 september 2016
De stolte bedsteforældre :-)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.