Loading

Resa till Sy & Hantverksfestivalen 26/10

Resa till Stockholmsmässan med besök på Sy & Hantverksfestivalaen 26/10

Avresa från: Nybble, Kumla, Adolfsberg, Örebro, Götlunda, Arboga, Köping, Hallstahammar, Västerås.

Avgångstid Örebro 8:00

Se internetbokningen för exakt tid vid din påstigningsplats.

Ankomst till mässan ca 11:00 Återresa från mässan 17:30 via Cityterminalen/Kungsbron 18:00

Pris resa med Swish bet på bussen 250:- + ev entré. *

Beställ entrébiljett när du bokar resan. Pris: 150:-

För dig som tycker att det är viktigt att sitta på en speciell plats i bussen finns möjlighet att få den plats du önskar reserverad. Tillägg 50:-/p

*/ Tillägg för kontant eller kort betalning 20:- Ändring/avbokning senast 2 dagar före avresa. Ej avbokad resa i tid betalas.

Välkommen!

Credits:

Foto: Numera mässor

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.