Loading

Sliten, slapp eller "oppbrukt"? få EN GUIDE TIL MER ENERGIRIKE MITOKONDRIER

Mitokondrium fl. mitokondrier (gr. mitos - tråd; chondros - korn) - Cellenes "energifabrikk", omgitt av to enhetsmembraner. Ref. UiO: Institutt for biovitenskap.

DU ER DITT EGET KRAFTVERK (eller skulle vært det...)

For fem år siden opplevde jeg at mitt eget energinivå endret seg. Jeg jobbet som treningsinstruktør om kvelden og hadde saltimer med kettlebelltrening. På slutten av høsten 2013 fungerte treningen dårligere for meg selv. Tunge intensive økter kjentes ikke lenger bra ut, og kroppen brukte lenger tid på å restituere seg. Etter hvert kuttet jeg treningen helt ut og prioriterte daglige jobbrelaterte aktiviteter.

Sommeren 2014 tok jeg en hormontest, som en del av utdanningen hos Functional Diagnostic Nutrition®. Den viste nivå av fritt kortisol som tilsa utbrent tilstand, eller binyretretthet stage III. Nå er ikke dette en diagnose, men mer en beskrivelse av en teori på hva som kan gi energisvikt.

Jeg ble overrasket fordi formen var ikke dårlig. Alt i det daglige fungerte fint med unntak av tung eller intensiv trening. I følge innlegg og blogger på nettet skulle så lave kortisolnivå føre til langt dårligere form enn jeg opplevde. Forskning og studier ga heller ikke støtte for teorien om at lavt kortisol var årsak til lite energi.

Det tente en nysgjerrighet i meg på mekanismene bak energisvikt, restitusjon og optimale energinivå. Hvis ikke kortisol er en avgjørende faktor, hva er årsakene som skaper slitenhet?

I 2017 kom jeg med boka «Frisk fra binyretretthet» som tok for seg all misforståelse og mistolkning av kortisoltesting og prøvesvar. Denne nysgjerrigheten førte videre til et prosjekt som fikk navnet ENERGIKODEN™ i 2018. Målet var å lage den ultimate guiden til bedre energinivå.

Boka kan bestilles på http://www.tor-stromsnes.no/ (UTSOLGT!)
SLITNE MENNESKER

I jobben som terapeut og veileder møter jeg mange mennesker som sliter med lite energi. Der får jeg se resultatet av tiltak de har blitt anbefalt, tiltak de selv har gjort, eller tiltak jeg har startet sammen med dem. Jeg har sett hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Det siste har vært mest interessant å jobbe videre med. Hva er grunnen til at vi ikke får bedre resultater?

Et av rådene ved kronisk utmattelse eller ME er hvile. Det er et veldig godt råd på en måte, samtidig som det er et dårlig råd isolert sett. Først av alt så er hvile nødvendig for å prioritere energibruk, og komme seg gjennom nødvendige gjøremål i det daglige.

Problemet er at hvile gir bare bedre balanse innenfor den energien du allerede har i dag. Du prioriterer ressursene bedre, men det du trenger er økt energiproduksjon!

Hvile skaper ikke MER energi

Det må altså andre tiltak til for en reell bedring av energiproduksjon. La oss si at trening gir mer energi. Noe det beviselig kan gjøre. Har du lite energi er kanskje trening noe av det siste du skal starte med! Energien din må prioriteres innenfor daglige sysler som å gå på jobb, hente unger, stelle hus eller andre nødvendige ting. Der trening kan bli det som velter hele energibalansen feil vei.

Trening kan gi overskudd, men hva om du ikke har overskudd til trening?

Det er der ENERGIKODEN™ kommer inn i bildet! Den gir deg konkrete måter å øke energinivået gjennom tiltak som kan gjennomføres med den tilstanden du har. Uansett hvordan den er.

MITOKONDRIER I FOKUS

Et av de viktige temaene i ENERGIKODEN™ er mitokondriene. Selve krafverket i cellene våre. Her produseres den reelle energien, og du vil aldri føle deg bedre enn det mitokondriene dine tillater. Mitokondrier er også veldig misforstått i et helseperspektiv. Oppdatert forskning har vist oss at mitokondriene har en rekke funksjoner, foruten energiproduksjon. Dette er funksjoner som kan gå på bekostning av energiproduksjonen.

Webinaret "Mitokondrie atrofi & dysfunksjon" tar deg gjennom hvorfor mitokondriene er viktige for hormonproduksjon, energiproduksjon og restitusjon. Du får vite hva som kobler ned energiproduksjonen, og hva som må på plass for å gjenopprette den. Her finner du en av de reelle årsakene til slitenhet og energisvikt!

se på webinaret i dag!

Et helsefremmende kurs med ulike moduler innenfor fysiologi og energiproduksjon. Målet er å gi deg verktøy og kunnskap til å endre egen helsetilstand og energinivå på naturlige måter. Basert på oppdatert evidensbasert kunnskap, studier og klinisk erfaring.

Materialet er satt sammen av Tor Strømsnes, Sertifisert helsecoach hos Functional Diagnostic Nutrition i USA, helseskribent, forfatter, blogger og muskelterapeut. Tor sin filosofi er at vi er ment å være naturlig friske når forutsetningene ligger til rette. Kroniske helseplager kan ikke behandles, de må endres gjennom forutsetningene vi gir kroppen. Endrer vi forutsetningene endrer vi resultatet.

VELKOMMEN TIL EN ENERGIRIK FRAMTID

Credits:

Shutterstock

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.