Loading

Slitenhet har en løsning!

VELKOMMEN til ENERGIKODEN™

For fem år siden opplevde jeg at mitt eget energinivå endret seg. Jeg jobbet som treningsinstruktør om kvelden og hadde saltimer med kettlebelltrening. På slutten av høsten 2013 fungerte treningen dårligere for meg selv. Tunge intensive økter kjentes ikke lenger bra ut, og kroppen brukte lenger tid på å restituere seg. Etter hvert kuttet jeg treningen helt ut og prioriterte daglige jobbrelaterte aktiviteter.

Sommeren 2014 tok jeg en hormontest, som en del av utdanningen hos Functional Diagnostic Nutrition®. Den viste nivå av fritt kortisol som tilsa utbrent tilstand, eller binyretretthet stage III. Nå er ikke dette en diagnose, men mer en beskrivelse av en teori på hva som kan gi energisvikt.

Jeg ble overrasket fordi formen var ikke dårlig. Alt i det daglige fungerte fint med unntak av tung eller intensiv trening. I følge innlegg og blogger på nettet skulle så lave kortisolnivå føre til langt dårligere form enn jeg opplevde. Forskning og studier ga heller ikke støtte for teorien om at lavt kortisol er årsak til lite energi.

Det tente en nysgjerrighet i meg på mekanismene bak energisvikt, restitusjon og optimale energinivå. Hvis ikke kortisol er en avgjørende faktor, hva er årsakene som skaper slitenhet?

I 2017 kom jeg med boka «Frisk fra binyretretthet» som tok for seg all misforståelse og mistolkning av kortisoltesting og prøvesvar. Denne nysgjerrigheten førte videre til et prosjekt som fikk navnet Energikoden i 2018.

Boka kan bestilles på http://www.tor-stromsnes.no/
SLITNE MENNESKER

I jobben som terapeut og veileder møter jeg mange mennesker som sliter med lite energi. Der får jeg se resultatet av tiltak de har blitt anbefalt, tiltak de selv har gjort, eller tiltak jeg har startet sammen med dem. Jeg har sett hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Det siste har vært mest interessant å jobbe videre med. Hva er grunnen til at vi ikke får bedre resultater?

Et av rådene ved kronisk utmattelse eller ME er hvile. Det er et veldig godt råd på en måte, samtidig som det er et dårlig råd isolert sett. Først av alt så er hvile nødvendig for å prioritere energibruk, og komme seg gjennom nødvendige gjøremål i det daglige.

Problemet er at hvile gir bare bedre balanse innenfor den energien du allerede har i dag. Du prioriterer ressursene bedre, men det du trenger er økt energiproduksjon!

Hvile skaper ikke MER energi

Det må altså andre tiltak til for en reell bedring av energiproduksjon. La oss si at trening gir mer energi. Noe det beviselig kan gjøre. Har du lite energi er trening noe av det siste du skal starte med! Energien din må prioriteres innenfor daglige sysler som å gå på jobb, hente unger, stelle hus eller andre nødvendige ting.

Trening kan gi overskudd, men hva om du ikke har overskudd til trening?

Det er der Energikoden kommer inn i bildet! Den gir deg konkrete måter å øke energinivået gjennom tiltak som kan gjennomføres med den tilstanden du har. Uansett hvordan den er.

Den gir deg flere strategier som må iverksettes samtidig. Dette er en av de store nøklene i energikoden. Endring av en faktor som hvile er ofte ikke nok, heller ikke endring av kosthold. Det er summen av tiltak som vil påvirke energiproduksjon og gi mer overskudd. Vi legger lag på lag med tiltak som alle stimulerer mer energi.

SUMMEN AV TILTAK VIL HJELPE DEG

Ordtaket "mange bekker små, gjør en stor å" er et godt eksempel på hva vi mener. Her er det bokstavelig talt summen av flere små tiltak som gir de store effektene.

Noen av temaene har du kanskje vært borti før, men du vil lære nye strategier som du neppe har hørt om eller prøvd. Tiltak som har støtte i forskning og studier, innenfor allerede kjente tema som døgnrytme, ernæring og restitusjon.

Energikoden er kurset for deg som ønsker hjelp til selvhjelp. Den hjelper deg med tiltak som garantert vil gjøre en forskjell for deg. Blir du med på det kommende webinaret får du vite mer om strategiene og innholdet i energikoden.

Et helsefremmende kurs over tre måneder, individuelt tilpasset hver enkelt deltaker. Du deltar hjemme fra din egen stue med oppfølging på telefon eller videosamtaler på nett. Inkludert er skriftlig materiale på alle tema vi går gjennom.
VELKOMMEN TIL EN ENERGIRIK FRAMTID

Credits:

Shutterstock

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.