Loading

BODAMSKÉ JEZERO ZVEME VÁS K POZNÁNÍ 3 ALPSKÝCH ZEMÍ, K BŘEHŮM BODAMSKÉHO JEZERA A DO KOSTNICE - MÍSTA TRAGICKÉHO SKONU MISTRA JANA HUSA.

1.den

Program začneme v letovisku na břehu Bodamského jezera - městečku Friedrichshafen. Zde navštívíme zajímavé muzeum vzducholodí - Zeppelin Museum. Poté se přesuneme do Meersburgu a následně přejedeme trajektem přes Bodamské jezero do Kostnice.

uličky v Meersburgu

V závěru dne navštívíme turistický "tahák" celé oblasti - Mainau, květinový ostrov s krásnou botanickou zahradou a pavilonem motýlů, který se každý rok od jara do podzimu mění v bujný ráj kvetoucích rostlin. Po prohlídce dojezd na ubytování.

květinový ostrov mainau

2.den

Po snídani nás čeká Konstanz (Kostnice), místo konání koncilu, který mimo jiné odsoudil ke smrti upálením Mistra Jana Husa. V centru města uvidíme místa, která jsou spojena s jeho tragickým osudem (budova Koncilu, Muzeum Jana Husa v domě, kde bydlel, Münster - místo, kde soudili českého reformátora a místo upálení - Husův kámen). Neopomeneme obdivovat i další historické památky - místní katedrálu, kupecké domy či Schnetztor (opevněnou bránu, která bývala součástí městského opevnění).

budova kostnického koncilu

V našem programu následuje Stein am Rhein - turisty nejobdivovanější městečko na březích Rýna se středověkým centrem s hrázděnými domy a unikátními freskami.

Poté přejedeme k Rýnským vodopádům - nejmohutnějším říčním vodopádům Evropy. Zde sestoupíme na vyhlídku v bezprostřední blízkosti vodopádů, kde pocítíme naplno neopakovatelnou atmosféru a energii mohutného Rýna.

3.DEN

Po snídani odjezd do Švýcarska a návštěva jeho největšího města – Curychu. Prohlídka historického jádra města a okolí Curyšského jezera (kostel sv. Petra, cechovní domy, Grossmünster, Kongresový dům).

Panoramatickou jízdou po jižním břehu Curyšského jezera a jezera Walensee se přesuneme do Vaduzu a prohlédneme si hlavní město Lichtenštejnska.

KNÍŽECÍ PALÁC VE VADUZU

Poté odjezd zpět do ČR.

4.DEN

Návrat domů v pozdních nočních hodinách či brzy ráno.

Created By
Ján Husár
Appreciate