Loading

BODAMSKÉ JEZERO ZVEME VÁS K BŘEHŮM BODAMSKÉHO JEZERA A DO KOSTNICE - MÍSTA TRAGICKÉHO SKONU MISTRA JANA HUSA.

1.den

Program začneme v letovisku na břehu Bodamského jezera - městečku Friedrichshafen. Zde navštívíme zajímavé muzeum vzducholodí - Zeppelin Museum.

Zeppelin Museum
uličky v Meersburgu

Poté se přesuneme do Meersburgu. Toto malé barokní městečko, které zaujme krásnými hrázděnými domy, si projdeme. Následně přejedeme trajektem přes Bodamské jezero do Kostnice a dojedeme na ubytování.

2.den

Po snídani nás čeká Konstanz (Kostnice), místo konání koncilu, který mimo jiné odsoudil ke smrti upálením Mistra Jana Husa. V centru města uvidíme místa, která jsou spojena s jeho tragickým osudem (budova Koncilu, muzeum Jana Husa v domě, kde bydlel, Münster - místo, kde soudili českého reformátora a místo upálení - Husův kámen). Neopomeneme obdivovat i další historické památky - místní katedrálu, kupecké domy či Schnetztor (opevněnou bránu, která bývala součástí městského opevnění).

budova kostnického koncilu

Odpoledne navštívíme turistický "tahák" celé oblasti - Mainau, květinový ostrov s krásnou botanickou zahradou a pavilonem motýlů, který se každý rok od jara do podzimu mění v bujný ráj kvetoucích rostlin.

3.DEN

V našem programu následuje Stein am Rhein - turisty nejobdivovanější městečko na březích Rýna se středověkým centrem s hrázděnými domy a unikátními freskami.

Poté přejedeme k Rýnským vodopádům - nejmohutnějším říčním vodopádům Evropy. Zde sestoupíme na vyhlídku v bezprostřední blízkosti vodopádů, kde pocítíme naplno neopakovatelnou atmosféru a energii mohutného Rýna.

Dále přejedeme po jižním břehu Bodamsee k městečku Lindau, kde bude poslední zastávka dne. Tady se projdeme historickou ostrovní částí města až k přístavu s příjemnou atmosférou. Poté odjezd zpět do ČR.

Lindau

4.DEN

Návrat domů v pozdních nočních hodinách či brzy ráno.

Created By
Ján Husár
Appreciate