Loading

Henk en Linda in ZA Nieuwsbrief mei 2018

Lieve familie en vrienden, we hopen dat het jullie allemaal goed vergaat! De vorige nieuwsbrief stuurden we zo'n twee weken voor de bevalling en nu is Felie alweer 6 weken oud!

Verder is Muizenberg ook alweer ruim een jaar ons thuis!

Felie doet het goed en de bevalling is alweer bijna vergeten. ;-)

De afgelopen drie weken hadden we opa en oma Schreuder op bezoek. Erg fijn om hun hulp te hebben tijdens het opstarten met ons uitgebreide gezin en heerlijk om even gezellig samen te zijn!

In 7de Laan mogen we op dit moment echt vruchten zien van wat de werkers van stichting Hosa de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben! Verschillende mannen en één vrouw zijn in de afgelopen tijd begonnen aan een programma in de christelijke afkickkliniek The Ark. (http://theark.org.za/)

The Ark

Voor de vrouw die is begonnen aan het afkicktraject was het extra moeilijk om deze stap te maken. Ze heeft een zoontje van 1,5 jaar die ze nog borstvoeding gaf. Het bleek niet mogelijk om een plek voor haar te vinden waar ze kon afkicken en met haar zoontje kon wonen. Uiteindelijk heeft ze de moeilijke beslissing gemaakt om haar zoontje 6 maanden lang bij haar moeder achter te laten die nogal eens een paar slokken teveel neemt.

Terug naar de afkickkliniek na een weekend verlof.. (De man rechts op de foto ;))

Op het moment dat ik, Linda, dit schrijf kom ik net terug uit 7de Laan en ik voel me blij en verwonderd! Ik had 'de eer' dat een jonge meid van 18 jaar me vertrouwde en vertelde over haar leven en dat ze graag wil gaan afkicken. Dit meisje is al vroeg gestopt met school en zorgt nu voor haar familieleden, maar heeft zoveel potentie! Ik zie ernaar uit om deze weg naast haar te lopen, maar ook weet ik dat toewijding, doorzetten en geloven in een betere toekomst vaak erg moeilijk zijn voor mensen uit 7de Laan. Ik zie al helemaal voor me hoe we haar alsnog kunnen leren lezen en schrijven en hoe we haar kunnen helpen bij het zoeken naar een goede baan. Maar het begint bij dat deze meid eerst moet laten zien dat ze serieus de wil heeft en eraan toe is om af te gaan kicken. De eerste stap voor haar is om trouw naar onze vrouwenbijeenkomsten te komen, zodat ze haar toewijding laat zien en we haar straks een aanbeveling mee kunnen geven als ze de intake procedure bij de afkickkliniek gaat doen.

Op onze website www.henkenlindainafrika.nl kun je in de blog die Henk geschreven heeft nog meer lezen over één van de mannen uit 7de Laan die op dit moment aan het afkicken is.

Hier nog wat mooie plaatjes van de afgelopen weken..

Graag delen we nog gebedspunten. Willen jullie bidden voor onze veiligheid? Henk is vorige week overvallen toen hij alleen op het strand liep. Het verliep zonder geweld en Henk is gelukkig niet in shock of iets dergelijks, alleen zijn spullen kwijt geraakt. Willen jullie ook bidden voor de mensen in 7de Laan die de hoop voor zichzelf hebben opgegeven? En voor degenen die bezig zijn/ willen starten met een afkicktraject? Ricky, voor wie we eerder gebed vroegen, heeft succesvol het afkicktraject doorlopen. Daarnaast is hij dichterbij God gaan leven. Hij is nu terug in 7de Laan waar hij anderen inspireert om hetzelfde te doen. Fantastisch!

Liefs vanuit Zuid-Afrika!

lindavandegeest@live.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.