Loading

Meandert(h)aal 19 februari 2021

Voorjaarsvakantie.

De eerste periode van 2021 is alweer achter de rug. Het waren weken die we niet snel zullen vergeten. De eerste weken moesten de leerlingen thuis het onderwijs volgen en de laatste twee weken mocht iedereen weer naar school om samen met vriendjes en vriendinnetjes te genieten van het samenzijn en de lessen. Gelukkig zijn we verschoond gebleven van Covid-besmettingen op school, waardoor er geen groepen verplicht in quarantaine hoeven te zitten. Toch blijft het een dreiging die als een soort 'zwaard van Damocles' boven ons hoofd hangt. Door ons aan de preventieve maatregelen te houden, kunnen we enigszins invloed uitoefenen op het besmettingsrisico. In een brief van twee weken geleden werd u als ouders opgeroepen om bij het brengen en halen van de kinderen een mondkapje te dragen. Helaas moeten we constateren dat er veel ouders zijn die geen gehoor geven aan deze oproep. Een vriendelijk verzoek van ons is om bij het brengen en halen wel een mondkapje te dragen, want we passeren elkaar soms op zeer korte afstand. Alleen samen krijgen we Corona onder controle en houden we de school open.

De weken op school waren er ook twee met uitersten wat het weer betreft. Een flink pak sneeuw en een dikke laag ijs, waardoor iedereen zich warm kleedde. Wat was het een verrassing vandaag om de zingende merels te horen die het voorjaar inluiden en jassen die worden uitgegooid, omdat iedereen het tijdens het spelen te warm krijgt.

Het was ook de week waarin werd aangekondigd dat het onderwijs een flinke pot met geld tegemoet kan zien, om de achterstanden die de leerlingen tijdens de afgelopen periode hebben opgelopen weg te werken. Het geld wordt niet zomaar op onze rekening gestort, maar voor de besteding ervan moet een goed onderbouwd plan worden geschreven. Een mooie uitdaging voor de komende periode. Na de vakantie kunnen we al extra subsidie uit een ander potje inzetten om extra leerkrachten in te zetten. Juf Miranda Smeijers gaat juf Alexandra enkele ochtenden in groep 3 ondersteunen en juf Nathanja Samsen wordt op donderdag en vrijdag ingezet in groep 7. Juf Anja heeft daarvoor een mooi plan van inzet gemaakt.

Het schoolleven staat gelukkig nooit stil. Daarom is het wel prettig om soms even een week afstand te kunnen nemen. Volgende week gaan we genieten van een heerlijke voorjaarsvakantie. We wensen iedereen een fijne week.

Geboren.

Lente is ook de periode waarin de natuur weer wakker wordt en nieuw leven ontspruit. In dat verband is het mooi om u te kunnen vertellen dat juf Jolanda is bevallen van een prachtige dochter. Ze gaat de wereld verkennen met de mooie naam Vere. We feliciteren Jolanda, Tommie en Noï van harte met hun dochter en zusje en wensen hen veel geluk toe. Op verzoek hier het adres van de gelukkige familie: Slingerweg 13, 7683 BR DEN HAM.

Kind op maandag.

Thema van de week: Nu gebeurt er iets!

Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15

Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen staat op uit de dood. In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar zonden worden vergeven. In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets!

Korte agenda.

  • 20 t/m 28 februari - voorjaarsvakantie
  • 4 maart OR-vergadering
  • 17 maart studiedag IKT - de leerlingen zijn deze dag vrij!

Gefeliciteerd.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Couleur - "crocus flower blossom" • Anelka - "flower bloom spring" • pixel2013 - "crocus flower wet"