Het merk ETNA weer helemaal opgefrist! ETNA Communicatie Matrix

De doelstelling van deze matrix is het volledige communicatietraject in kaart te brengen om op een consequente wijze het merk weer te laden.

ETNA heeft een heel eigen merkidentiteit en deze is vastgelegd in het merkpaspoort (DNA) Het paspoort is niet veranderd maar uitgebreid en opgefrist. Het vormt de basis voor alles wat we doen.

Het merk staat bekend als nuchter zonder pretenties. Maar ETNA is meer dan dat, het staat voor "echt Nederlands, eigenwijs, verrassend, trendy, nuchter en enthousiast. Eigenschappen die we overal terugvinden. De producten, de service, werkwijze, communicatie en uiteraard onze medewerkers.

Trots op onze producten, onze rijke historie, de kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

De beeldtaal van ETNA kenmerkt zich door bepaalde karakteristieken die herkenbaar zijn voor ETNA en passen bij het merk. We bepalen samen de voorwaarden waarvan de ETNA beelden moeten voldoen. Denk aan de modelkeuze, producten in beeld, de sfeer/uitstraling en vooral de echtheid.

Alle producten van ETNA worden op een consequente wijze gefotografeerd. Per product gaan we uit van minimaal 3 goede beelden en of 3D’s. We bepalen samen een vaste structuur! Opzetten beeldbank, vastleggen richtlijnen en standpunten bepalen.

Van alle producten van ETNA worden op een consequente wijze video’s gemaakt. Elke video vertelt het verhaal van het product gebaseerd op dat wat het de gebruiker bied.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.