Prototype Карточка товара

Ясно шо буде більше деталей і тд. Це - сам каркас, ті блоки які будуть, яка головна інформація в них, так шо не лякайся шо так виглядить) Наприлад ти вже точно знаєш як буде виглядати блок "Najczesicej sprzedawane", а в прототипі він виглядає так)

Wykorzystane materialy - якшо даш список матеріалів, або сорт деревени чи тошо, можна найти в гарній якості ці матеріали в неті і добавити в блок.

ROZMIARY - це ясно, буде як блок з сумками.

DOSTEPNE KOLORY - я так розумію навряд будуть фотки товарів в інтерєрі? Можна було би сюди з правої сторони добавити. Якшо не має, то просто повторити фотки по кольорам з головної.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.