Devlet Teşviği - Devlet Teşvik Kredisi - Teşvik Programı Devlet Teşviği - Devlet Teşvik Kredisi - Teşvik Programı

Devlet Teşviği - Devlet Teşvik Kredisi - Teşvik Programı

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde devletin işletmelere, esnafa, çiftçiye, yeni iş kurmak isteyen girişimcilere vermiş olduğu destekler gün be gün artmakta ve bu desteklerden faydalanarak işini kuran, işini büyütüp geliştiren, yurtdışına açılan firmalarımızın sayısı her geçen gün daha çok artmaktadır. Bu ülkede bugüne kadar bu kadar destek, hibe, kredi ve teşvik verilmedi. Adeta ülke olarak hibe cennetiyiz.

Devletin ve bazı özel kuruluşların sağlamış olduğu bu hibe, kredi ve desteklerin neler olduğunu madde madde aşağıda özet halinde göreceksiniz. Bu desteklerden yararlanmak illlere, teşvik bölgelerine ve sektörlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu konuda her türlü yardım, destek, danışmanlık ve koçluk için uzman kadrolarımızdan bilgi talep edebilirsiniz.

Resmi ve Özel Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar

TÜBİTAK

Kimlere destek verir: 1-250 arasında çalışanı olan ARGE yapan / yapacak şirketlere destek verir.

Destek şekli nedir: Geri ödemesiz % 50-75 arasında hibe olarak vermektedir.

Destek kalemleri şunlardır:

Alet, malzeme ve sarf giderleri, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ARGE hizmet giderleri, Personel giderleri (projede yer alan tüm personel 18 aya kadar), Seyahat giderleri,

Teçhizat, Türk Patent Enstitüsünden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil giderleri, Yayın alım giderleri, Yazılım, Yeminli mali müşavir giderleri, Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Kimlere destek verir: Yeni yatırımlara destek verir.

Destek kalemleri şunlardır:

Gelir vergisi istisnası, Gümrük vergisi istisnası, Harçlar vb. istisnaları, Hazine fonlarından kredi, KDV istisnası, SSK primi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Yatırıma devlet desteği.

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Kimlere destek verir: Yurtdışında mağaza - ofis - depo - showroom açacak şirketlere destek verir.

Destek şekli nedir: Geri ödemesiz, kalemine göre değişik oranlarda 2,9 milyon dolar hibe olarak vermektedir.\

Destek kalemleri şunlardır:

Araba kiralama giderleri, Ar-Ge ve Patent destekleri, Defile, kokteyl, Show organizasyonları, Demirbaş destekleri, Eğitim destekleri, Fuar destekleri, İş ile ilgili numune masraflarının % 70’i, Kalite belgelendirme destekleri, Kira destekleri, Marka tescil destekleri, Pazar araştırma destekleri, Pazar araştırma gezisi masrafları, Promosyon ve eşantiyon giderleri, Reklâm panoları, Reklâm ve tanıtım destekleri, Seminer ve konferans, Sponsorluklar, Tercüman ve doküman masrafları, TV ve dergi reklâmları, Ulaşım ve otel giderleri, ve benzeri firma giderlerine destek verilmektedir. Web sitesi, web reklâmları, tanıtım cd si, Yabancı dilde hazırlanan katalog, tanıtım broşürleri.

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Kimlere destek verir: KOBİ - STK -ÜNİVERSİTELER-Kar amacı güden -gütmeyen kurum ve kuruluşlara destek vermektedir.

Destek şekli nedir: Açıkladıkları konu başlığına uygun olan projelere geri ödemesiz 400.000 TL ile 1 milyona kadar hibe olarak vermektedirler.

Ahiler Kalkınma Ajansı Çukurova Kalkınma Ajansı Dicle Kalkınma Ajansı Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İpekyolu Kalkınma Ajansı İstanbul Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Mevlana Kalkınma Ajansı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Kimlere destek verir: Tarım ve Hayvancılık yapan / yapacaklara destek verir.

Destek şekli nedir: Projelere geri ödemesiz hibe ve kredi olarak vermektedir.

Yatırım bütçesinin %70 ine kadar geri ödemesiz hibe destek sağlar.

Destek kalemleri şunlardır:

Tüm Bitkisel Ürünler (Tütün hariç),Hayvansal Ürünler, Tüm Su ürünleridir. Ziraat Bankası Tarımsal Kredileri ve AYF Fonlarından kredi sağlanır.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Kimlere destek verir: Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.

Destek şekli nedir: Projelere 2 yıl ödemesiz, 5 yıllık krediler verilir.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI DESTEKLERİ

Kimlere destek verir: ARGE çalışmalarını destekler.

Destek şekli nedir: Projelere 1.000.000 USD. Geri ödemeli faizsiz kredi verir.

KOSGEB

Kimlere destek verir: 1-250 arasında çalışanı olan üretim-hizmet-ticaret firmalarına destek verir.

Destek şekli nedir: Büyük kısmı geri ödemesiz hibe olmak üzere bazı kalemlerde kredi vermektedir.

Destek kalemleri şunlardır:

Başlangıç sermayesi, Belgelendirme Desteği, Bina tadilatı, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Eşleştirme Desteği, Yönetim, İşletme Giderleri Desteği, İşletme Kuruluş Desteği, Kira Desteği, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, ofis donanım, Küçük tadilat, KOSGEB Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet, Mobilya Donanım, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Personel Gideri Desteği, Proje Danışmanlık Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Sabit Yatırım Desteği, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği,

Tanıtım Desteği, Tasarım Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Destekleri.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ

Türkiye’de ki Kırsal Kalkınma başta olmak üzere KOBİ’lere, STK’lara, Yeni Girişimcilere proje kapsamında harcamaya başlamadan önce destek, kredi, hibe ve teşvik sağlar. Yatırım yapılacak alan, il, sektör ve kuruma göre vade durumu, hibe ve kredi durumu belirlenir. Yapılacak yatırımın bütçesine göre %50 ile %85 oranında destek verilir.

DÜNYA BANKASI

Tarım, hayvancılık, girişimcilik, AR-GE, inovasyon gibi alanlarda kredi imkânı sunar. Başvurular proje kapsamında gerçekleşir. Onaylandıktan sonra ödeme ülkemiz üzerinden yapılır. Gelişmekte olan ve fakir ülkelere dünya bankası sürekli kredi sağlar ve bunun takip ve kontrolünü de yapar.

Credits:

devlet teşviği sorgulama özel okul teşvik listesi 2016 teşvik sonuçları devlet teşviği 2016 özel okul teşvik sonuçları sorgulama özel okul devlet desteği 2016 tesvik sonuclari 2016 özel okul teşvik 2016 devlet ihtiyaç kredisi devlet kredisi öğrenci devlet kredisi başvuru devlet destekli hibe kredi ve teşvik nasıl temin edilir devlet ev kredisi devletin verdiği faizsiz kredi teşvik kredisi kimlere verilir devlet kredisi ile iş kurma devlet ihtiyaç kredisi devlet destekli hibe kredi ve teşvik nasıl temin edilir devlet kredisi öğrenci devlet kredisi başvuru devlet ev kredisi devletin verdiği faizsiz kredi teşvik kredisi kimlere verilir devlet destekli krediler 2016

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.