Trene valpen? Når og hvordan trene hverdags lydighet

www.hundepoter.no

Å begynne og trene en ny valp i hverdags lydighet kan være vanskelig og tålmodighets krevende. Du kanskje jobber som en gal med å få hunden til å slutte å tygge på saker og bjeffe som en brannhund - og etter en stund føles det helt håpløst og du har lyst til å gi opp. Men hold ut!

Her er noen tips på hvordan man kan trene sin nye valp. Utholdenhet og tålmodighet er nøkkelen til suksess. Å jobbe med valpen litt hver dag, noen ganger flere ganger om dagen, kommer til å gi deg de resultatene du vil ha.

Hverdags lydighet kan man begynne med allerede ved 10 ukers alder, da har valpens evne til å lære "våknet".

1. Vær oppmerksom på hunden din sin adferd. Om den oppfører seg dårlig kan det være fordi den er redd eller er ubekvem i en situasjon.

2. Vær generøs med ros. De aller fleste hunder svarer veldig positivt på positiv forsterkning.

3. Vær konsekvent. Om dere er flere som trener hunden, bli enig om reglene og hold de samme reglene.

4. Bruk godbiter. Små godbiter (pølsebiter og kjøttboller går også fint) når man begynner å trene hverdags lydighet er topp som motivasjon for valper.

5. Ha realistiske forventninger. Hunden kommer til å lære seg "Sitt" eller "Hit" på en dag, og dessuten er trening ferskvare. Alle trenger å friske opp det de har lært, så repetér mye.

6. Belønn med frihet. Alt ettersom din valp gjør fremskritt i treningen, gir du den mer og mer frihet både inne og ute.

7. Tenk på omgivelsene. Bytt trenings-plass innimellom, så kan du lære valpen din hvordan man oppfører seg på ulike steder.

8. Bruk trenings-ord. Hunder svarer for det meste best på korte kommando ord som "Sitt", "Hit" og "Bli".

9. Begynn å minske på antall godbiter i tide. Etter en tid kan godbitene gå over fra å være belønning til å bli bestikkelser.

10. Bruk hendene. Å røre på valpen med hånden når man uttaler kommando ordet er en fin måte å lære valpen kommando ord. Da ser hunden hva du vil selv om du står et stykke unna, og du ikke vil stå og skrike. En plystre lyd og et håndtegn kan altså gi samme resultat som et kommando ord.

11. Du får det du forsterker. Om valpen oppfører seg dårlig, kan det faktisk handle om noe du har oppmuntret til.

12. Vær glad og positiv. Hunder peiler lett inn følelser/energier, og vet når du er sint eller irritert.

www.hundepoter.no
Created By
Susann Ottesen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.