Loading

Vinnaren av Partille Stories är.... (År 7-9)

Så här lyder läsarnas motiveringen: "Mycket fin och gripande" , "Det bästa jag har läst!" , "En berättelse om att aldrig ge upp Hopp, oavsett vad. Viktigt meddelande och litet motstånd. Man förstår precis hur huvudkaraktären känner, och med en utmärkt inledning som suger in läsaren direkt." , "Fick en att känna känslor"

med 56,8% av rösterna...

"Hopp"

Stort grattis till författaren Ebba Niklasson som går i 8b på Öjersjö Brunn. En stor applåd!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.