INJOY AGENCY STUDY . WORK . TRAVEL

Injoy agency otvára možnosti pre mladých, ktorí túžia vycestovať do zahraničia nie len za prácou, vzdelaním, či zlepšením sa v jazyku, ale tiež – za zábavou, zážitkami, spoznaním nových kultúr a kamarátov.

ZA KAŽDÝM NAŠIM KLIENTOM JE PRÍBEH!

Zainvestujte do svojej budúcnosti a nájdite pre seba tú pravú prax, tú pravú školu v tej pravej kultúre, medzi tými pravými ľuďmi – aby ste boli pripravený na požiadavky reálneho sveta. Precestovať s Injoy agentúrou môžeš celý svet!

PROGRAMY PRE STREDOŠKOLÁKOV

Inovatívne, kreatívne, dynamicky & moderne a hlavne medzinárodne - tak sa študuje na vysokých školách v zahraničí. Vďaka našim partnerským inštitúciam v Dánsku, Holandsku, Veľkej Británii, Kanade a USA majú študenti stredných škôl možnosť výberu spomedzi množstva odborov vyučovaných v anglickom jazyku.

Krajinám Dánsko a Holandsko dominujú ekonomicky, manažérsky, ale aj technologicky a dizajnovo orintované odbory.

Britské školy sú top v rebríčkoch univerzít na svete, kladú dôraz na rozvoj kritického myslenia. Ponúkajú medzinárodné prostredie, denný kontakt s angličtinou a mnoho rôznoodých študijných odborov, ktoré je možné kombinovať.

Finančne náročnejšie a o to hodnotnejšie je získanie vedomosti na vysokých školých/colleges v Kanade a USA.

PROGRAMY PRE VYSOKOŠKOLÁKOV

Študenti denného vysokoškolského štúdia majú jedinečnú možnosť získať počas letných prázdnin pracovné víza za účelom kultúrnej výmeny prostredníctvom programu WORK AND TRAVEL USA. Je hlavne pre tých, ktorí majú chuť zdokonaliť sa v jazyku a zažiť perfektné leto plné zážitkov a nových skúseností.

Študenti odchádzajúu do Ameriky na vopred dohodnuté pozície u vopred overených a kvalitných zamestnávateľov. Pomáhame im výberom výberom pracovných pozícii, s prípravou na interview so zamestnávateľom v anglickom jazyku, s vízovou agendou, ubytovaním, poistením, letenkou, vrátením daní, kompletnou organizáciou programu a online podporu počas celého pobytu v zahraničí.

Na výber sú rôzne pracovné pozície ako napríklad: práca v obchodíkoch so suvenírmi, v reštauračných zariadeniach, v zábavných parkoch, zbieranie golfových loptičiek, rozdávanie zmrzliny, houskeeping a iné casual jobs. Naša agentúra sa ďalej špecializuje na plavčícke pozície programu WORK AND TRAVEL USA LIFEGUARD, kde sa uplatnia bazénový ale aj oceánsky plavčíci, ktorých vyškolíme podľa amerického červeného kríža.

PROGRAMY PRE VŠETKÝCH

Pre všetky vekové kategórie, po dosiahnutí veku 18 rokov, zabezpečujeme štúdijné, pracovné ale aj študijno-pracovné programy v nasledovných krajinách:

Anglicko, Austrália, Čína, Dánsko, Holandsko, Chorvátsko, Kanada, Nemecko, Nový Zéland, Španielsko, USA

ŠTUDIJNO - PRACOVNÉ PROGRAMY

Ide o jedinečnú možnosť spojiť štúdium spolu s pracovnými skúsenosťami a zážitkami v zahraničí! Je možné si rozdeliť program tak, že najskôr študujete a následne pracujete, alebo pracujete a študujete súčasne. Na tento program sa dá prihlásiť v nasledovných krajinách:

PRACOVNÉ PROGAMY

Stačí ak ovládate jazyk danej krajiny, spĺňate kritéria pracovnej ponuky a vaše možnosti sú neobmedzené. Od letných brigád, stážii až po dlhodobejšie pracovné pozície, pomáhame so sprostredkovaním pracovných pohovorov v nasledovných krajinách:

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Či už si chcete zlepšiť jazyk, alebo sa zdokonaliť profesne v niektorej oblasti, ideálnou príležitosťou sú projekty letných škôl v zahraničí:

Jedná sa o krátke dvoj-trojtýždňové pobyty v zahraničí na ktorých sa doobeda vzdelávate pod vedením zahraničných lektorov. Poobede spoznávate danú krajinu a kultúry z celého sveta, ktoré sa rovnako ako vy zdokonaľujú napríklad na marketingových, podnikateľských, grafických, jazykových a iných kurzoch. V prípade záujmu len o jazykové kurzy máme v ponuke tieto krajiny:

DOPLNKOVÉ SLUŽBY SPOJENÉ S POBYTMI V ZAHRANIČÍ

Letenky. Ubytovanie. Poistenie. Vízová agenda. Vrátenie daní. Prenájom auta. Kontakty v zahraničí. Predodletová orientácia.

KONTAKT

  • Injoy agency s. r. o.
  • Cintorínska 9, 811 08, Bratislava, Slovakia
  • Nájdete nás na 2. poschodí ;)
  • Po - Pia 9:00 - 17:00
  • +421 907 445 938
  • info@injoy.sk

www.INJOY.sk

Created By
Injoy Agency
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.