Ine Peels Kunstexpositie

Ine Peels...

Als persoon houd ik van dynamiek. Dit komt terug in mijn schilderijen middels kleur en vormentaal maar ook in de beweging in de beelden en in de textuur van de beelden.

Er is voor mij niets prettigers, dan met muziek op de achtergrond mijn gevoelens toe te vertrouwen aan het doek of te verwerken in klei of was.

Kunstexpositie...

Op 31 maart 2017 is de grootse opening van de kunstexpositie. Onderaan deze pagina staat een filmpje met meer informatie. Komt dat zien, komt dat zien!

U bent van harte welkom!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.