2017 Januar

Første dagen i det nye året, 2017. Andy er ute for å registrere hvor mange arter han kan se i løpet av dagen. Jeg er ute for å fotografere. Her er vi på Birkely, ikke langt hjemmefra ...

Litt overskyet sydover mot Slagenstangen

Dro videre til Steinbrygga hvor jeg ble igjen, mens Andy fortsatte til andre fuglelokaliteter.

Badehuset

Lyset ble ikke bedre.

Den berømte Edvard Munch gikk ofte langs stranden her, og ble inspirert!

Geirid ringte og vi avtalte å møtes for å gå tur i området ....en liten rast først

Vestmannrød før hovedbygningen brant ned

Vi gikk opp mot Vestmannrød, en av Borres eldste og største gårder, som hadde en herskapelig hovedbygning på 600 kvadratmeter, bygd 1823, men som brant ned for få år siden. Nå blir restene snart revet og studentboliger kommer her.

Mange minner i disse veggene

Rett over på den andre siden av veien ligger Bakkenteigen, Høgskolen

Campus Vestfold ligger i fine omgivelser mellom Tønsberg og Horten, beliggende på Bakkenteigen. Campus Vestfold er et moderne høgskolebygg med et flott nytt bibliotek. Alimento studentkantine tilbyr god og rimelig mat, og Cafe Amfi kan friste med deilige bakevarer og barista. Det er 250 moderne studenthybler på campus, og våren 2017 starter arbeidet med ytterligere 170 hybler.

Nytt og flott treningssenter med idrettshall og svømmebasseng tilbyr studenter og ansatte gunstige treniningsavtaler. Sandvolleyballbane er fritt disponibelt samt flotte utearealer. Campus Vestfold er omringet av flott natur, hvor Adalstjernet er kun et steinkast unna.

Ingen elever her i dag ...

Vi gikk ned til Adalstjern, som ligger rett bak høgskolen. Mosen var frosset, så det gikk an å gå helt ned til det lille tjernet.

Adalstjern naturreservat ligger på Raet sør i Horten kommune, like ved Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen. Sentralt i området ligger Adalstjern med myrflater rundt. Dette er det eneste myrområdet som er intakt på Raet. For øvrig er området for en stor del bøkeskog.

Det har vært drevet torvskjæring på myrene rundt tjernet, særlig i sør, helt til 1960-tallet. Staten kjøpte myra i 1967 med tanke på fredning. Pollenanalyser av torvlagene viser at bøk etablerte seg her omkring år 650 e.kr. Dette er den eldste datering av bøk i Norge, og det antas at treslaget er innført sørfra av mennesker.[1]

På myra vokser foruten molte også to arter soldogg. Videre er det funnet flere rødlistede dyrearter, herunder blodrød høstlibelle.

Det var mulig å gå på skøyter!

Morsomt for firbente også :-)

Vi spiste matpakka før vi ruslet hjemover etter en ganske lang tur!

Borre kirke

Borre kirke ligger på Kirkebakken i Horten kommune. Det er usikkert når kirken ble bygget, men den dateres til 1100-tallet da Norge ble en egen kirkeprovins og Oslo bispedømme ble opprettet. Kirken er bygget i romansk stil. Inngangen ble bygd på 1920-tallet. Inne i kirken hang det tidligere et tre meter høyt trekors fra 1300-tallet.

Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.

Blir noen år siden ....

Fin start på det nye året!

Credits:

Elsa Wallumrød

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.