Loading

STATUS schone schijn

Een leven zonder smartphone of tablet: kun jij je het nog voorstellen? We zijn steeds connected: met het laatste nieuws, met vrienden en familie. We sharen, twitteren en liken de hele dag. We profileren ons online. En anders doen we dat wel door met een dure smartphone te pronken, of met een flitsend hoesje. In de zestiende eeuw deed je dat door een boek bijzonder te laten inbinden of te laten versieren. Dat kon met mooie initialen, of door de illustraties te laten inkleuren. Wie geld had, koos voor luxe: het boek als statusobject dus. Geleerden lieten zich met hun boeken portretteren, als teken van hun intellectuele status. En nu? Nu pronken we misschien nog het liefst met onszelf. ‘Selfie’ is niet voor niets een modewoord.

Gedrukte boeken als statussymbool

Voordat men de boekdrukkunst ontdekte werden boeken steeds met de hand geschreven of overgeschreven. Omdat dit zeer intensief en tijdrovend werk was, waren boeken erg duur. Wie een boek bezat, was dus een rijk man. Hierdoor werden boeken ook gebruikt als statussymbool. De rijkere klasse liep er graag mee te pronken. Ook geleerden lieten zich graag afbeelden met een boek om hun intellect te laten zien.

Met de ontdekking van de boekdrukkunst zakte de waarde van een boek een beetje: ze konden nu immers massaal gedrukt worden. Daarom werden de duurste boeken vaak ingebonden en versierd, soms zelfs met versieringen uit goud.

Vandaag de dag wordt er niet meer met boeken gepronkt, maar des te meer met nieuwe luxeartikelen zoals auto's of smartphones. Ook pronken mensen vaak met zichzelf, denk maar aan alle selfies die je tegenkomt op snapchat en facebook.

De nieuwste iPhone of toch maar niet?

Ex Libris

Een ex libris is een eigendomsmerk(je) dat in een boek wordt geplakt ter preventie van diefstal. Letterlijk betekent ex libris 'uit de boekencollectie van...' .

Daarnaast bestaat een ex libris uit tal van kenmerken: naam van de eigenaar, een motto, een spreuk, een afbeelding zoals een familiewapen, monogram of vrije voorstelling. De afbeelding is meestal sterk verbonden met de eigenaar.

Probeer zelf een aantal kenmerken op te sommen die je terug vindt in onderstaande ex librissen.

Opdracht

Maak zelf een ex libris om in je agenda te plakken. Hoe meer persoonlijke kenmerken je ex libris heeft, hoe beter hij beveiligd is tegen copycats!

Kenmerk 1: Je naam

Kenmerk 2: Spreuk of motto

Kenmerk 3: Afbeelding, monogram, familiewapen

Kenmerk 4: 'Ex Libris'

Kenmerk 5: ...

Status: een definitie

status (de(m.)): maatschappelijk aanzien, syn. standing (Van Dale)

Met status bedoelen we het aanzien dat iemand geniet in de maatschappij. Status is een begrip dat de positie van een persoon in een groep weergeeft ten opzichte van de rest van de groep. Op basis van stereotypen, persoonlijkheid, gedrag en eigen mening vormen mensen een oordeel over iemand. Zaken als macht, rijkdom, kennis en populariteit kunnen je status beïnvloeden. Niet alleen in de echte wereld vinden we onze status belangrijk. Ook online op sociale media zijn wij druk bezig met onze positie op de sociale ladder. En proberen we ons soms beter voor te doen dan we zijn!

Statusmeter

De statusmeter is een tool waarmee je kan testen hoe belangrijk online status voor je is. Hoe hoger je score, hoe meer waarde je hecht aan status. Bekijk hieronder wat je eindscore betekent.

Een score van 1 tot en met 4

Je bent af en toe online en je geeft niet om een mindere foto. Je hecht dus weinig belang aan sociale status.

Een score van 5 tot en met 7

Je bent regelmatig online en post graag een foto op je Facebook of Instagram. Je vindt status belangrijk maar je kan het ook relativeren.

Een score hoger dan 8

Je bent voortdurend online en kan niet zonder internet of smartphone. Als je te lang zonder internet zit, wordt je onrustig. Een slechte selfie posten, geen denken aan! Je vindt je online status superbelangrijk.

Colofon

  • Coördinatie & concept educatie Conn3ct: Isabelle Thoelen (Bibliotheek Hasselt Limburg)
  • Inhoud, vormgeving, realisatie: Erwin Marcisz (Bibliotheek Hasselt Limburg)
  • Inhoud 'Status': Stef Lodewyckx, Olivier Van Goethem (studenten UCLL Lerarenopleiding), coördinatie studenten Tobias Frenssen (UCLL)
  • Klankbordgroep: Laure Van Hoecke (Mediawijs) , Bart De Nil (Faro), Eva Wuyts (VEB)

Conn3ct is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, in samenwerking met Bibliotheek Hasselt Limburg en Universiteit Antwerpen.

Created By
PBL Limburg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.