Caps periode 2 Christian van Wijngaarden

Wim Helsen - Er wordt naar u geluisterd

Bij de voorstelling van Wim helsen ben je op een begrafenis. Hij is degene die de begrafenis moet gaan begeleiden, maar dit loopt niet helemaal lekker. Zo heeft hij het eerst over de verkeerde naam, beledigd hij de familie, en dwaalt hij vaak af naar ongepaste onderwerpen. Later blijkt dat dit zijn werk helemaal niet is en dat hij invalt voor een collega. Hij werkt zelf namelijk met de overledenen omdat hij het fijn vindt met dode mensen te werken. De begrafenis loopt wat uit de hand, maar het eindigt met een mooi verhaal.

Ik vond het een goede voorstelling. Op het begin vond ik het allemaal wat matig, maar verder in de voorstelling werd het al snel leuker. Zijn humor was erg droog en dat vond ik leuk. Het was erg origineel en humoristisch. Hij had interactie met het publiek, en er was tussen alle grappen door ook nog wel een goed verhaal verwerkt.

De film gaat over een vader en een zoon. De vader is schrijver en is bijna nooit thuis. Als hij weer eens thuis komt zijn al zijn spullen weg uit het huis. Zijn vrouw is boos en zet hem het huis uit. De zoon heeft ook ruzie met zijn vriendin en wordt ook het huis uit gezet. Samen gaan ze dan naar Ierland waar het nieuwe boek van de vader vertaald en uitgegeven wordt. Ze komen erachter dat ze elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kennen en dat ze precies de tegenovergestelde types van elkaar zijn. De vader vertelt aan iedereen dat zijn zoon is verwekt tijdens een concert van de Waterboys. Die daar nou net een concert geven als zij daar ook zijn. De zoon wordt er verliefd en de vader beseft wat hij allemaal fout heeft gedaan.
Ik vond het wel een leuke film. Het was een goed verhaal en er zat ook wel humor in. Verder was het hier en daar wel wat saai, maar gelukkig niet de hele film.

De Ridderzaal

Toen we met geschiedenis naar Den Haag waren zijn we ook naar de Ridderzaal geweest. Toen we daar binnenkwamen was er eerst een klein museum. Daar stonden miniaturen van koetsen en andere informatie over het koningshuis. Daarna liepen we naar boven en kregen we op het balkon uitleg over het gebouw. We moesten wel al snel weer weg omdat de volgende groep kwam. Ik vond het een mooi gebouw met veel waarde en betekenis.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.