Loading

Vi treffer silJe larsen på jobb hos Møller Bil Follo

Silje er 22 år gammel og har jobbet fire år hos Møller Bil Follo som mekaniker og høyspent-tekniker.

Etter å ha gått to år på kjøretøylinja ved Ås videregående skole, fikk hun lærlingeplass hos Møller. Der ble hun ansatt etter læretiden og har senere tatt flere internkurs for å kunne jobbe med feilsøking og utbedring av avanserte systemer i el- og hybridbiler.

Avansert feilsøking

En vanlig arbeidsoppgave for henne er å koble en bærbar PC til bilens diagnosekontakt og lese av feilmeldinger fra radarer, kameraer og førerassistentsystemer. Mye av jobben skjer med programvare, men enkelte ganger må styreenheter byttes ut.

Spennende kurS i vente

Nå står kurs i å jobbe med høyspentbatterier til elbiler på planen. Med hele 400 volt innabords, er dette mildt sagt spennende arbeid!

Glimt fra en Volkswagen e-Golf.

Lurt å lære mer om strøm

Silje tror det er lurt å lære mer om strøm på skolen, ellers kan det bli vanskelig å henge med fremover. Et tips fra henne er å velge elektrolinjen førsteåret. Da er man bra rustet for den raske teknologiske utviklingen man nå ser i bilbransjen.

Passer for alle

Silje mener bilfag passer for mange. Man kan jobbe med mye forskjellig i bilbransjen, og det er spennende og varierte dager på jobben.

Og til slutt et tips til jentene; man behøver ikke bli møkkete av å jobbe med bilfag!

Tekst og foto: Jan Almås

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.