Loading

УСКОЧКИ ЦИКЛУС о ускоцима и ускочким песмама

Ускоци су живели ван територија Турске царевине, на њеним ободима где су допали бежећи од турске власти, из српских земаља током 15. века. Плаћала их је Аустроугарска или Млетачка република да "упадају" у османско царство, нападају, заробљавају, пљачкају и тако слабе царевину, али и да плаше Турке и чувају царевину и републику од даљег надирања Турака. Карактер њиховог ратовања није само национални, има и социјалних разлога - боре се против неправде и угњетавања. Са својим породицама живели су у приморским деловима. Најпознатији центри ускока су Сењ и Котари. У Сењу се и данас одржава манифестација Сењска алка у част ускока.

Иако је начин живота и ратовања ускока другачији од хајдучког, песме ускочког циклуса по много чему чине целину са песмама о хајдуцима. Оне опевају догађаје из истих времена са различитих места. Јунаци су углавном историји познати. И једне и друге песме имају снажан родољубиви и социјални набој. Ускоци као и хајдуци борци су проти окупатора, али и борци против социјалне неправде и угњетавања.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

У каквој породичној ситуацији се нашао Иво Сенковић у песми "Иво Сенковић и ага од Рибника"? Шта он све брани на мегдану на који га отац невољко спрема? Шта је понижавајуће за Ђурђа у агином позиву на мегдан?

Објасни функцију сна Ивине мајке у песми "Смрт Сењнина Ива". Рашчлани њен сан на појаве и догађаје из сна, па поред наведи тумачење сваког члана. Утврди да ли су сви чланови (појаве и догађаји) сна остварени онако како их је протумачио протопоп.

Да ли се назив песме "Ропство Јанковић Стојана" поклапа са темом песме? Одреди тему.

Какав је породични статус Столета у песми "Женидба Јанковић Стојана" у односу на статус његових другова ускока? Шта му предлажу другови, а шта Столе чини?

Како Сењанин Тадија у истоименој песми селектује најбоље јунаке у своју чету? У каквој функцији користи овна и јарца? Које све врлине очекује од својих сабораца?

Које су две перипетије дочекале Иву Сенковића након што је победио агу од Рибника на мегдану? Шта су те перипетије унеле у песму и како делују на слушаоца/ читаоца?

Пронађи алегорију у песми "Ропство Јанковић Стојана" и објасни процес препознавања и сусрета мужа и жене. Какву функцију има задршка у том сусрету - жена прво иде код сестре да јој јави, Стојан се бави сватовима.

Пронађи и објасни градацију и контраст као композиционе елементе у страдању Ива Сењанина у песми "Смрт Сењанина Ива". Обрати пажњу на песничке слике којима Иво описује три турске потере. Можеш и да их нацрташ.

Проучи и наведи све фазе у удварању Јанковића Стојана у песми о његовој женидби. Има ли у том процесу сличности са удварањем момка девојци данас, и ако има, у чему су сличности?

Опиши стратегију борбе којом Сењанин Тадија успева да без огреботине зароби десет пута бројнијег непријатеља. Зашто на уласку у Сењ Тадија каже да је реч о "доброј срећи", а не о добро разрађеној стратегији?

Напредни ниво

У својим одговорима на питања напредног нивоа труди се да дајеш објашњења са становишта човека из времена хајдука и ускока, а не са становишта нашег времена.

Ко све Иву Сенковића назива дететом неразумним у песми "Иво Сенковић и ага од Рибника"? У којим све ситуацијама Иву називају неразумним? Наведи спектар особина које означава епитет "неразуман" уз Ивино име. Упореди те особине и значења са правим значењем речи "неразуман"

Какав је био живот Стојанове мајке док је он био у ропству у песми "Ропство Јанковић Стојана"? Зашто је умрла кад је коначно дочекала сина? У чему је њена трагика?

Шта су Иво Сењанин и другови радили у земљи Талији? Из тог светла објасни његову смрт и заслуге садржане у последњим стиховима "Бог му дао у рају насеље".

Народни певач у песми "Женидба Стојана Јанковића" Стојана зове Столе, чинећи га тако блиским читаоцу. Шта ти је код Столета препознатљиво, блиско, савремено? Које су његове особине "епске", тј. пренаглашене, јуначке, нису савремене и нама блиске? Како се понашао према својој жени и тасту - женином оцу? Како тумачиш женино немо слагање са убитством оца и њеним каснијим покрштавањем у браку?

Објасни чиме се бавио отац Сењанин Тадије? Какве то последице има на понашање Сењанина Тадије према заробљеним Турцима? Како народни певач ублажава његов чин освете? Какав је твој став према освети у песми - правдаш ли је или је сматраш варварским обичајем?

РАСПРАВА У ОДЕЉЕЊУ

усмена расправа

Са другарима из одељења заподени расправу о прошлим јуначким временима епских песама и нашем времену. Ево неких теза за расправу:

Шта је било лепо и боље у јуначким, епским временима, а шта је тегобно?

Какви су односи били међу људима - друговима и с непријатељима, међу члановима породице?

Какво је наше време у односу на та времена.

У ком је времену лакше / лепше живети?

Може ли се данас бити јунак и у чему би било јунаштво савременог човека или модерног Иве Сенковића?

Ко би данас били хајдуци?

Поистовети се са неким јунаком

Без обзира на то што не живиш у јуначким временима, изабери један лик ускока или хајдука и поистовети се с њим. Које особине има тај лик и у којим ситуацијама их показује? Који његов поступак изазива твоје поштовање или дивљење? Имате ли нешто заједничко, при чему то не морају биту услови живота и друге околности, него карактерна особина.

Created By
Valja Nedic
Appreciate