Onze salde Van imani,camille en yani

  • Hallo allemaal dit is onze salade. We hebben de salade gekozen omdar die er het lekkerst uit zag.

De ingrediënten:

Tomaten ,Sla,paprika,peper,zout,olijfolie

Hoe maak je het

  1. Je wast de groenten.
  2. Je snijd de groenten.
  3. Je doet de groenten in een pot.
  4. Je mengelt de groenten onder elkaar.
  5. Je doet er de olijfolie bij.
  6. Je roert goed.
  7. Je doet er peper en zout bij.
  8. Weer goed roeren.
  9. En dan kan alles in kommetjes of berden.

Het samenwerken ging goed. Het recept maken was tof net als het samenwerken.

Credits:

Created with images by Pezibear - "salad lettuce green" • rebeccahales - "mesclun lettuce mix"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.