Loading

Englandsparken Tryghed og liv

Englandsparken, er en park i Sundby på Amager. Den hedder officielt Sundbyvesterparken, men er lokalt kendt som Englandsparken på grund af beliggenheden langs Englandsvej. Englandsparken er en promenadepark anlagt i slutningen af 1930’erne.

Englandsparken er udfordret af omkringliggende barrierer i form af trafikerede veje, høje hække og buskads. Parken domineres af et stort åbent græsareal og en tæt beplantning langs parkens kant, der bevirker, at den opleves som utryg, lukket og uden mange brugere. Parken har med sin beliggenhed et potentiale som et grønt mødested mellem beboere fra Urbanplanen og villakvarteret mellem Irlandsvej og Amagerbrogade.

Det vil vi

Områdefornyelsen vil sætte sig i spidsen for, at Englandsparken får udviklet en helt ny identitet som kobling mellem de to meget forskellige kvarterer, der begge er naboer til området. Vi vil omdanne området til en tryg og lys park ved at skabe bedre adgang til parken, og dermed skabe bedre muligheder for ophold og aktiviteter.

Der ligger samtidig et stort potentiale i at tænke udviklingen af Englandsparken sammen med visionsplanen for Sundby Idrætspark.

I samarbejde med beboere, Urbanplanen, Kultur Amager og Amager Partnerskabet vil vi udvikle parken. Især de unge skal være med til at udvikle området og give Englandsparken sin helt egen karakter og indretning. Gennem et lærings-forløb på kvarterets skoler, vil vi involvere de unge i udviklingen af dette byrum. Gennem midlertidige aktiviteter vil vi afprøve parkens funktioner. Områdefornyelsen vil skabe et helt særligt sted, der inviterer til brug for alle aldersgrupper, minimerer utryghed og aktiverer parken på helt nye måder.

I 2019 blev der lavet en udviklingsplan for Sundbyvesterparken. Udviklingsplanen sætter rammerne for den fredede parks mulige udvikling og beplantning.

Områdefornyelsen tager bl.a. udgangspunkt i det store forarbejde, som udviklingsplanen bygger på.

Hvad er der sket i projektet?

Lysfest 2019

En kæmpe lysende labyrint rykkede i 2019 ind i Englandsparken i en måned. Installationen var en del af den årlige lysfest, der er blevet holdt i og omkring Urbanplanen i flere år. I 2019 blev festen afholdt i Englandsparken, der blev besøgt af flere 1000 både lokale og folk fra resten af byen.

Installationen blev støttet af vores pulje 'Nye mødesteder og særlige genveje' og var med til at teste hvordan parken kan indrettes og benyttes til events og større begivenheder.

Unge skaber byrum

Som en del af den Lysfestivalen i Englandsparken designede og byggede unge fra Højdevangens Skole, Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole installationer, sjove skraldespande og en lysende giraf til parken.

Installationerne var midlertidige og skabte opmærksomhed omkring parken og undersøgte på samme tid, hvad unge synes, der mangler i parken.

Opstartsmøde 2020

Der var fuldt hus til mødet om Englandsparken og Sundby Idrætspark den 2. marts 2020. Her tog vi hul på diskussionen om de to områders fremtid.

TAK til alle jer, der dukkede op med gode ideer, inputs og drømme!

På mødet fik vi en masse god viden om hvordan I bruger Englandsparken og hvilke drømme I har for stedet.

Vi lærte at:

 • Tryghed er vigtigt fx oplever mange at parken kan virke utryg - der er ønske om belysning, flere åbninger, mulighed for indkig/udsyn og flere indgange til parken.
 • Ønske om mere biodiversitet fx mere nuanceret beplantning, blomstrende buske, vild natur, kuperet terræn på den store plæne, grus på stierne fremfor asfalt.
 • Folk vil gerne have flere aktiviteter, såsom parkour, skaterrampe, petanque, beachvolley, fitnesszone og markedsdage, loppemarked mm.
 • Flere vil gerne se en bedre sammenhæng mellem Englandsparken og Sundby Idrætspark. Sti/løbesti med lys rundt om Englandsparken og Sundby Idrætspark. Stier på tværs ml. park og idrætspark fx med opholdsmuligheder/ træningsmuligheder.
 • Ønske om flere opholdsmuligheder fx flere borde-bænkesæt, små nicher/ læzoner, brugsrum med visuel kontakt til hinanden.
 • Der er mange der lufter deres hunde i Englandsparken - hundelufterne vil gerne have plads til løsgående hunde.
 • Mange bruger parken til ro og fordybelse. Englandsparken skal bevare en profil med fx ro, stilhed og natur.
 • Bedre overgang for bløde trafikanter mellem Englandsparken og Urbanplanen.

Jeres mange ideer og input tager vi med i det videre arbejde med Englandsparken.

Sensommersamtaler i parken

I sensommeren 2020 talte vi med nogen af parkens brugere og fik et indblik i deres brugsmønstre og ønsker til parkens udvikling.

Vi har samlet alle de gode betragtninger i en rapport, som du kan læse lige her.

Der pustes nyt liv i parken

På tre søndage i juni 2021 blev Englandsparken fyldt med aktiviteter, og lokalområdet i Sundby blev inviteret til at opdage parken på ny.

Englandsparkens projektudviklingsgruppe havde udvalgt tre centrale tematikker, de mente, var vigtige at afprøve i Englandsparken for at udforske parkens potentiale:

 1. Samarbejde med lokale foreninger
 2. Skabe midlertidige fysiske forandringer
 3. Skabe kulturelle aktiviteter

Lokalområdets beboere og foreninger har i løbet af sommeren fået gode fælles oplevelser med parken, og afholdelsen af de tre arrangementer har givet os dyrebare erfaringer med at arbejde i parkens forskellige rum.

Læs mere om de tre arrangementer og om de erfaringer, vi har gjort os undervejs i evalueringen.

Projektudviklingsgruppe

Der er dannet en projektudviklingsgruppe for projektet, som består af interesserede beboere og aktører. Sammen med områdefornyelsens projektledere, skal de arbejde videre med projektet og lave et program for parken.

Et program beskriver hvilke krav og ønsker vi har til parken og skal sætte ord på de visioner, vi har for anlægsprojektet og klargør hvilke rammer fx et arkitektfirma kan arbejde inden for. Programmet er første skridt på vejen til omdannelsen af Englandsparken.

Vil du være med i projektudviklingsgruppen eller har du spørgsmål, så kontakt os på sundby@tmf.kk.dk.

Projektets succeskriterier

2020: Der er udarbejdet et visionsoplæg for Sundby Idrætspark, Englandsparken og de tilstødende områder.

2023: Englandsparken er renoveret.

2023: Antallet af besøgende i Englandsparken er steget med 30 % i forhold til 2018.