Loading

Prazen kozarec Trst, 29. 5. 2018

Že tako sva bila na letališču prezgodaj. Pa ponavadi ni hudega. Naročila sva sendviča in kozarec rdečega. Spravila sva se v stanje hibernacije, kar se nama na letališčih najbolje obnese.

Ko sva kozarec že izpraznila, so objavili, da našega letala še ne bo, saj na letališču, odkjer naj bi prišel, divja nevihta. Čez kakšno uro so se nas vseeno usmilili in nam sporočili, da bomo približno dve uri pozni. Na koncu sta se te dve uri raztegnili na tri.

No, in kaj početi na dolgočasnem, majhnem letališču ob 9h zvečer? Pred mano je bil prazen kozarec, v torbi pa fotoaparat. Ko sem to skombiniral, sem dobil nekaj nepričakovanih posnetkov.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.