Loading

de rietschoot Ontmoetingscentrum

de rietschoot

Ontmoetingscentrum in Koedijk.
Een plek waar iedereen altijd welkom is.
Activiteiten voor jong en voor oud.
Een plek waar alles mogelijk is!
Goed bereikbaar met openbaar vervoer.

sinterklaas

Intocht voor regio Alkmaar Noord.
er werken 50-75 vrijwilligers mee aan de intocht én het sinterklaasfeest.
ruim 500 bezoekers in de rietschoot (300 kinderen en 200 volwassenen).
Groot feest voor jong en Oud.

kerstmarkt

Gezellige markt volledig in kerstsfeer.
Tussen de 800 en 1,000 bezoekers.
Activiteiten voor jong en oud.
IJsbaan, kraampjes, foodtrucks en kerststal.
kerstWorkshops en kinderknutselen.

kinderspelen

organiseren van Bewegingsactiviteiten.
Elke vakantie een activiteit voor kinderen van de basisschool.
Veel verantwoordelijkheid.
volop ruimte voor eigen initiatieven en ideeën.
organiseren nationale buitenspeeldag.

gouden dagen alkmaar-noord

Gouden Dagen is het goede doel voor ouderen.
Wij maken ons hard voor de kwaliteit van leven van ouderen.
help mee met vervullen van gouden wensen: eenvoudige, maar ook betekenisvolle óf laatste wensen.

Stagiaires

Leuke unieke grote toffe projecten.
maak kennis met verschillende doelgroepen.
Veel verantwoordelijkheid. Breed georiënteerd. Voldoende uitdaging.
Ruimte voor eigen inbreng en ideeën.
Persoonlijke begeleiding. Meerwaarde binnen de organisatie.
Stagevergoeding.

Taken

Organiseren en begeleiding van een evenement. Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit,
Gouden wensen in vervulling laten gaan.
Bereid om met verschillende doelgroepen te werken: kinderen, volwassenen, ouderen.
Een Flexibele en open houding. Creatief. Enthousiasme.
Opzetten van nieuwe kinderactiviteiten.
Maken van een Draaiboek / plan van aanpak. Aanvragen van subsidies. bewaken planning.

word jij één van onze nieuwe stagiaires?

Deze stagiaires gingen jou voor: Melissa, Isa, Joyce Mathias, Anouk, Karolina & Sam.
frank smit, sociaal-cultureel werker: scw@rietschoot.nl

Credits:

Created with images by carballo - "young man with mobile phone" • carballo - "young man with mobile phone"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.