Co vše se v naší škole podařilo STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A STROJNÍ TEPLICE

Slovo ředitele

Jako největší úspěch lze označit to, že se nám podařilo navýšit počet žáků přicházejících do 1. ročníku, a to o 30 % v porovnání s předchozím školním rokem. Tím jsme navýšili i celkový počet žáků školy. Je velmi pozitivní, že reagujeme na požadavek trhu práce, kdy zaznamenáváme doslova „hlad“ po našich technicky vzdělaných absolventech.

Mezinárodní projekty

Mezinárodní a další projekty

Opakovaně se zapojujeme do nejrůznějších projektů. Vybíráme ty, které jsou pro naše žáky nejužitečnější. Ty, které nás učí novým věcem, přinášejí nové zajímavé zážitky, umožňují nám setkávat se novými lidmi, zvyšují vybavenost naší školy. Jsme rádi, že se nám to daří.

Otevření nových oborů

Otevření nových oborů

Nechceme přešlapovat na jednom místě. Otvíráme nové atraktivní obory, které vám nabízíme. Na rozdíl od ostatních naše obory nejsou atraktivní názvem, ale obsahem a hlavně uplatněním v praxi. Vybrali jsme je s ohledem na požadavky našich partnerů z oblasti průmyslu, naši absolventi se nemusí o uplatnění obávat.

Odborné soutěže

Účast v republikových i regionálních kolech odborných soutěží

Chceme ukázat, jak jsou naši žáci dobří. Pravidelně se zúčastňujeme nejrůznějších odborných soutěží. Daří se nám probojovat až do regionálních i celostátních kol, kde rozhodně neděláme ostudu.

 • O zlatou kuklu společnosti Siad – republikové kolo O zlatou kuklu společnosti Siad
 • Kovo junior – republikové kolo
 • Oborová soutěž karosář – oblastní kolo
 • Oborová soutěž instalatér – oblastní kolo
 • T-profi – krajské kolo
Zapojení do celorepublikových soutěží

Sportovní soutěže

Nezapomínáme ani na sport. Každoročně bojujeme v mnoha sportovních kláních na nejrůznějších úrovních a některé z nich i pořádáme. Naše sbírka pohárů a medailí, se každým rokem rozrůstá.

 • Šachy – republikové kolo
 • Bowling - republikové kolo
 • Florbal - republikové kolo
 • Sálová kopaná - republikové kolo
 • Přespolní běh - republikové kolo
 • Nohejbal - republikové kolo
 • Lehká atletika - republikové kolo

... A MNOHO DALŠÍHO

 • Příjemná atmosféra
 • Pořádání lyžařského a turistického kurzu
 • Spolupráce s FAČR: Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje využívá domov mládeže naší školy
 • Sdílení učeben: Žáci základních škol si mohou vyzkoušet svou budoucí profesi
 • Odborné praxe v domácích a zahraničních firmách
 • Stipendia Ústeckého kraje
 • Kroužek Elektroniky zaměřený na programování mikrokontrolérů
 • Kroužek informatiky
 • Domov mládeže přímo v areálu školy
 • Nová špičkově vybavená elektrolaboratoř
 • Učebna CNC strojů
 • Prostupnost mezi obory
 • Příspěvek na svářečský kurz
 • Zkouška odborné způsobilosti § 5 vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Osvědčení pro montáž elektronických zabezpečovacích systémů od firmy Jablotron

více na www.ssstp.cz

Těšíme se na vás.

Credits:

Created with images by romanboed - "Rotterdam: Erasmus Bridge" • stux - "desk terminplanung control" • Wokandapix - "tablet books education"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.