Loading

SPRING-STOF SPRING in leer-STOF

WAAROM SPRING-STOF ?

Elk kind heeft het recht om elke dag iets nieuws te leren, ook degene met een cognitief talent... Cognitief sterke kinderen komen vaak bovenaan in de zorgpiramide van onderwijs terecht, en hebben nood aan een individueel aangepast curriculum. Individueel adaptief onderwijs is voor alle kinderen verrijkend, maar is een noodzaak voor begaafde leerlingen, zo stelt onderzoek. De zorg-noden van deze kinderen botsen tegen de grenzen van wat haalbaar is in het regulier onderwijs, wat een school aan individuele zorg kan bieden binnen haar context. De gevolgen zijn frustratie, verveling, school-demotivatie en soms zelfs drop out. SPRING-STOF wil (deeltijds) onderwijs geven op maat, rekening houdend met de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind. No child left bored!

WAT DOEN WE ?

We werken met cognitief getalenteerde kinderen rond de 7 uitdagingen in onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen (Tijl Koenderink):

 1. uitdaging van de overtuigingen,
 2. uitdaging van het geheugen,
 3. uitdaging van de motivatie,
 4. uitdaging van de frustratietolerantie,
 5. uitdaging van het samenwerken,
 6. uitdaging van het zelfstandig werken,
 7. uitdaging van het wegwerken van hiaten.

Tijdens het schooljaar 2019-2020 bieden wij twee trajecten aan:

 1. Een jaartraject voor kinderen van de derde graad van de lagere school. In 30 sessies van 3 uur (1 voormiddag per week, op dinsdagvoormiddag) gaan we aan de slag met het compacten en versnellen van een of meerdere vakken. We werken voor elk kind een individueel traject uit voor wiskunde, taal en/of Frans, met aandacht voor de voorkennis van het kind, zijn/haar noden en eventuele hiaten. Voor sommige kinderen van het 5e leerjaar kan het betekenen dat ze worden voorbereid op de examencommissie om zo hun getuigschrift basisonderwijs te halen, andere kinderen kunnen in één of twee vakken verbreden, verdiepen of versnellen. Elk traject wordt uitgestippeld in overleg met de ouders en/of de (zorg)leraar van de school waar het kind ingeschreven is.
 2. Trimestertrajecten voor kinderen van de lagere school in de vorm van projectwerk. Elk trimester bieden we 10 sessies van 2 uur aan (1 namiddag per week, op dinsdagnamiddag). We werken per trimester met een andere groep (tijdens het 1 e trimester met leerlingen uit de 2e graad, tijdens het 2e semester met leerlingen uit de 3e graad, tijdens het 3 e trimester met leerlingen uit de 1 e graad). Aan de hand van zorgvuldig opgesteld en uitgewerkte projecten, die heel intensief begeleid worden, leren we de kinderen de essentiële vaardigheden om te kunnen opgroeien tot evenwichtige, gelukkige volwassenen. We leren omgaan met frustratie en falen, we leren zelfstandig en samen-werken, doorzetten, oplossingen vinden voor problemen door verschillende manieren van denken (analytisch, praktisch, creatief).
Wees heel welkom op onze vrijblijvende gratis infomomenten over onze visie op onderwijs aan cognitief begaafde kinderen en over de trajecten die we aanbieden.
Woensdag 28 augustus (20 uur) - ontmoetingscentrum Genadedal - Velderblok 2A - 3010 Kessel-Lo (Leuven)

Infomoment

Op woensdag 28 augustus om 20 uur is er een gratis infomoment in Kessel-Lo (Leuven) (ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A, 3010 Kessel-Lo) voor iedereen die interesse heeft in onderwijs aan cognitief begaafde kinderen. We lichten toe wat de noden zijn van deze kinderen en verduidelijken de inhoud en organisatie van de trajecten die we aanbieden. Iedereen is welkom! Graag je aanwezigheid bevestigen via info@spring-stof.be.

Praktisch

Elke groep kinderen bestaat uit maximum 12 kinderen. Wij staan zelf in voor de begeleiding van de kinderen en kiezen voor co-teachen omdat we complementair zijn qua achtergrond en expertise. Er zal zo minstens 1 begeleider zijn per 6 kinderen, zodat individuele begeleiding en opvolging mogelijk is.

Prijzen: Voor de trimestertrajecten betaal je 40 euro per sessie, ofwel 400 euro per traject (10 sessies); voor het jaartraject betaal je 60 euro per sessie, ofwel 1.800 euro voor een heel jaar (30 sessies). Voor de trimestertrajecten is alles inbegrepen (begeleiding, voorbereiding, feedback, materiaal, ...). Voor de jaartrajecten worden handboeken/invulboeken apart verrekend, volgens gebruik.

Locatie: De lessen/projecten zullen doorgaan in De Pit, Pleinstraat 108 in Heverlee (vlakbij Sportoase Leuven).

Data: Trimester 1: 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12. Trimester 2: 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3. Trimester 3: 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6.

Ons jaartraject op dinsdag is intussen volzet. We starten een tweede groep op, op donderdag- of vrijdagvoormiddag.

Nog vragen? mail gerust naar info@spring-stof.be

Saskia Buyckx

Tijdens mijn opleiding tot Onderwijzeres merkte ik dat ik meer wou weten en kunnen om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. Na het behalen van mijn diploma's Licentiaat en Aggregaat Logopedische en audiologische wetenschappen, bekwaam ik me reeds 17 jaar als lesgever bij de Lerarenopleiding in het domein van Leerzorg/Leerproblemen/Passend onderwijs. Om mijn band met het lager onderwijs te versterken en vanwege mijn specifieke interesse, werkte ik daarnaast ook als leraar in een Kangoeroeklas. Cognitief begaafde familieleden en vrienden hebben mijn motivatie om met deze kinderen en jongeren aan de slag te willen gaan alleen maar versterkt.

Kim Kiekens

Mijn opleiding als industrieel ingenieur maakte van mij een echte probleemoplosser. Met mijn diploma burgerlijk ingenieur nadien kon ik mijn theoretische kennis verdiepen. Tijdens mijn doctoraat maakte ik mij de onderzoeks-mindset eigen. Met 10 jaar ervaring in onderwijs weet ik hoe ik jongeren kan boeien, inspireren en motiveren. Mijn drie begaafde kinderen (10, 5 en 3 jaar) en de noden die ik de laatste jaren bij hen zag én binnen het breed netwerk dat ik heb opgebouwd gaven mij de inspiratie voor dit project!

CONTACT

 • Blijf je graag op de hoogte van SPRING-STOF?
 • Heb je een vraag voor ons?
 • Kom je graag naar ons infomoment op 28 augustus?
 • Wil jouw kind mee komen springen in nieuwe leer-stof?
 • Wil je graag onze 3-maandelijkse nieuwsbrief ontvangen?
 • ...
Stuur ons dan een bericht via info@spring-stof.be.

Wanneer je ons een mail stuurt, zullen we je gegevens enkel gebruiken om je te informeren over dit project. We geven je gegevens niet door aan derden.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.