Loading

SPRING-STOF SPRING in leer-STOF

WAAROM SPRING-STOF ?

Elk kind heeft het recht om elke dag iets nieuws te leren, ook degene met een cognitief talent... Cognitief sterke kinderen komen vaak bovenaan in de zorgpiramide van onderwijs terecht, en hebben nood aan een individueel aangepast curriculum. Individueel adaptief onderwijs is voor alle kinderen verrijkend, maar is een noodzaak voor begaafde leerlingen, zo stelt onderzoek. De zorg-noden van deze kinderen botsen tegen de grenzen van wat haalbaar is in het regulier onderwijs, wat een school aan individuele zorg kan bieden binnen haar context. De gevolgen zijn frustratie, verveling, school-demotivatie en soms zelfs drop out. SPRING-STOF geeft (deeltijds) onderwijs op maat, rekening houdend met de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind. No child left bored!

Wat doen we ?

1. Onderwijs geven aan cognitief sterk functionerende kinderen, voor wie de school zelf aangeeft dat de noden - ondanks inzet van alle mogelijkheden - niet meer op te vangen zijn op die reguliere school (voor dit schooljaar zijn alle trajecten volzet, bekijk hieronder ons aanbod voor volgend schooljaar)

2. Ondersteunen van scholen en individuele leraren in de begeleiding van hun cognitief sterk functionerende leerlingen.

3. Verspreiden van kennis en expertise rond onderwijs aan en opvoeding van cognitief sterk functionerende kinderen en jongeren (bijvoorbeeld op de SOM beurs cognitieve begaafdheid op 10 en 11 maart - https://www.samenonderwijsmaken.be/agenda/beurs).

Alles wat we doen is gebaseerd op recent, internationaal, wetenschappelijk onderzoek over onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen. We vertalen ervaring en expertise uit het buitenland naar de Vlaamse context en passen dit zelf toe in onze werking en begeleiding.

INFOmomenten Mei en september 2021

Onze volgende infomomenten staan gepland op 19 mei en 15 september. Onze infomomenten zijn gericht naar ouders en leraren. Tijdens deze infomomenten lichten we onze visie op onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen toe, die gebaseerd is op internationaal wetenschappelijk onderzoek. We passen deze theorie toe op de Vlaamse onderwijscontext en geven praktische tips voor leerkrachten en ouders. Na deze algemene inleiding stellen we ons aanbod voor de zomer en voor schooljaar 2021-2022 voor. Als je je hieronder registreert en je e-mailadres achterlaat, sturen we je de link om (online) deel te nemen voor het volgend infomoment.

Hieronder vind je alvast een beetje informatie.

AANBOD SPRING-STOF '21-'22 en aanmelding

Via onderstaande knop kan je je zoon of dochter aanmelden voor een traject van SPRING-STOF. Voor dit schooljaar zijn al onze trajecten volzet. Heb je interesse in een traject voor volgend schooljaar (2021-2022), dan kan je je alvast aanmelden. Wij nemen dan snel contact met je op om te bekijken of Spring-Stof inderdaad de juiste aanvulling op het leertraject is voor je zoon of dochter.

In het schooljaar 2021-2022 zullen we opnieuw zowel trimestertrajecten (10 halve dagen) als jaartrajecten (30 hele of 30 halve dagen) aanbieden voor kleuters, leerlingen van de lagere - en middelbare school.

Trimestertraject voor kleuters (2e en 3e kleuterklas): 5 halve dagen projectwerk (op donderdag in het derde trimester). Elke week gaan we een nieuwe uitdaging aan en laten we onze hersens kraken! (300 euro/traject) - 6 plaatsen

Trimestertrajecten voor kinderen van de 1e en 2e graad van de lagere school: 10 halve dagen projectwerk (op donderdag). In het 1e trimester organiseren we dit traject voor de tweede graad, in het 2e trimester voor de eerste graad. We maken groepjes van maximum 6 kinderen per begeleider. Elke week gaan we aan de slag met een nieuw project om te werken rond uitdagingen als samenwerken, doorzetten, de drie manieren van denken, ... (550 euro/traject) - 12 plaatsen

Trimestertraject voor kinderen van de 3e graad van de lagere school: 5 halve dagen zetten we onze tanden in probleemoplossend denken in wiskunde. We leren technieken om wiskundige problemen aan te pakken en gaan stevig voorbereid naar de volgende Kangoeroewedstrijd of wiskunde-olympiade. We gaan ook elke week naar huis met een "wis-kunstje": een wiskunde-weetje om nooit te vergeten. (300 euro/traject) - 6 plaatsen

Jaartrajecten voor kinderen in de 3e graad lagere school: 30 hele dagen (op dinsdag). In de voormiddag werken we rond rekenen, taal, W.O. en Frans. We versnellen, verbreden en verdiepen de leerstof van de lagere school (en verder, bv. logica, programmeren, kansrekenen, initiatie Latijn, wetenschap, economie, ... ) en werken sterk op maat van de noden van elk kind (daarom zijn er altijd max. 6 kinderen per begeleider). In de namiddag gaan we aan de slag met een heel breed scala aan projecten om te werken aan uitdagingen als samenwerken en doorzetten. (4400 euro/traject) - 12 plaatsen

Jaartrajecten voor jongeren van de middelbare school: 30 halve of hele dagen. Voor kinderen in de middelbare school begeleiden we vakversnellingen voor wiskunde en wetenschappen (donderdagvoormiddag) en Nederlands en geschiedenis (donderdagnamiddag). Beide trajecten kunnen apart of samen worden gevolgd. We zetten zowel in op leerinhouden als op studievaardigheden met als doel de leerstof op eigen tempo te verwerken en zo de motivatie hoog te houden. Dit traject kan resulteren in het afleggen van een examen bij de examencommissie (maar moet niet). (Op basis van de huidige vragen richten we wellicht zowel een traject voor de eerste graad (wiskunde en wetenschappen + Nederlands en geschiedenis) als voor de tweede graad (wiskunde en wetenschappen) in.) Interesse of een andere vraag? Neem gerust contact op. (3000 euro voor één halve dag of 5000 euro voor beide halve dagen) - 4 of 8 plaatsen per groep

Ontdek Leuven met dit boeiend boekje

Vanuit SPRING-STOF vzw hebben wij een werkboekje ontwikkeld over Leuven, geschikt voor leerlingen van de bovenbouw van de lagere school. Ideaal om te werken aan W.O.-, reken- en taaldoelen doorheen verschillende thema's (energie, politiek, mobiliteit...). De vragen en taken zijn zo opgesteld dat het mogelijk is ze individueel te beantwoorden en te maken, zonder begeleiding door een leraar.

Een inkijk in het boekje 'Leuven - Spring-levende leer-stof' voor alle kinderen van de bovenbouw van de lagere school

Aanbod voor scholen

Begeleiding van scholen is altijd maatwerk. Een pedagogische studiedag rond cognitief getalenteerde leerlingen of mee beleid uitschrijven? Contacteer ons om te kijken hoe we kunnen helpen: info@spring-stof.be

Summer-school SPRING-STOF

Op 1 en 2 juli organiseren wij opnieuw een summer-school voor kinderen die het 4e, 5e of 6e leerjaar hebben afgerond. We geven 2 hele dagen les (9u-15.15u) les over logica, Latijn, programmeren, projectwerk, wetenschappen en wiskunde. Op 2 dagen kan je zo proeven van Spring-Stof. Ook zin in een Spring-Stof-kampje? Hieronder kan je je aanmelden! (200 euro - 12 plaatsen)

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief die 4 keer per jaar verschijnt blijf je op de hoogte van de activiteiten van Spring-Stof.

In de pers

Dinsdag 10 maart 2020 gaven we een les in het stadskantoor van Leuven. We werden er ontvangen door Lalynn Wadera (schepen van onderwijs Leuven) en Mohamed Ridouani (burgemeester van Leuven).

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/10/leuvense-school-voor-hoogbegaafde-kinderen-breidt-uit-maar-hoopt/

https://www.robtv.be/nieuws/spring-stof-geeft-lessen-op-maat-voor-hoogbegaafde-leerlingen-in-leuven-anders-zou-ik-me-dood-vervelen-op-school-94545

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200310_04884204

Foto: Eva Andries

Contacteer ons gerust voor meer info via info@spring-stof.be !

Praktisch

We werken met kleine groepen kinderen. Wij staan zelf in voor de begeleiding van de kinderen en kiezen voor co-teachen omdat we complementair zijn qua achtergrond en expertise. Er is minstens 1 begeleider per 6 kinderen (voor de basisschool) zodat individuele begeleiding en opvolging mogelijk is.

Locatie: De lessen gaan door op de site van De Nova, Rerum Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo.

Vacatures voor vrijwilligers

Wij zijn - dankzij de vele inschrijvingen - op zoek naar helpende handen! Wil je ons ondersteunen, op dinsdagvoormiddag, dinsdagnamiddag en/of donderdagvoormiddag?

Dan kan je:

  • middagtoezicht op dinsdag van 12.30 uur tot 13.00 uur
  • tijdens het jaartraject op dinsdag het (t)huiswerk van de kinderen inhoudelijk opvolgen door: (door ons opgestelde) dicteetjes af te nemen, Franse woordjes op te vragen uit hun boek, reken- en taaloefeningen na te kijken (a.d.h.v. correctiesleutels), hun agenda te controleren, een gastles te geven, ...

Voel je het kriebelen? Mail ons dan met jouw voorstel: info@spring-stof.be. Alvast bedankt!

Nog vragen? mail gerust naar info@spring-stof.be

Saskia Buyckx

Tijdens mijn opleiding tot Onderwijzeres merkte ik dat ik meer wou weten en kunnen om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. Na het behalen van mijn diploma's Licentiaat en Aggregaat Logopedische en audiologische wetenschappen, bekwaam ik me reeds 17 jaar als lesgever bij de Lerarenopleiding in het domein van Leerzorg/Leerproblemen/Passend onderwijs. Om mijn band met het lager onderwijs te versterken en vanwege mijn specifieke interesse, werkte ik daarnaast ook als leraar in een Kangoeroeklas. Cognitief begaafde familieleden en vrienden hebben mijn motivatie om met deze kinderen en jongeren aan de slag te willen gaan alleen maar versterkt.

Kim Kiekens

Mijn opleiding als industrieel ingenieur maakte van mij een echte probleemoplosser. Met mijn diploma burgerlijk ingenieur nadien kon ik mijn theoretische kennis verdiepen. Tijdens mijn doctoraat maakte ik mij de onderzoeks-mindset eigen. Met 10 jaar ervaring in onderwijs weet ik hoe ik jongeren kan boeien, inspireren en motiveren. Mijn drie begaafde kinderen (10, 5 en 3 jaar) en de noden die ik de laatste jaren bij hen zag én binnen het breed netwerk dat ik heb opgebouwd gaven mij de inspiratie voor dit project!

Caroline Jacobs

Sinds 1 januari 2021 versterkt Caroline Jacobs ons team.

CONTACT

Saskia Buyckx en Kim Kiekens via info@spring-stof.be.

Wanneer je ons een mail stuurt, zullen we je gegevens enkel gebruiken om je te informeren over dit project. We geven je gegevens niet door aan derden.