Loading

SPRING-STOF SPRING in leer-STOF

WAAROM SPRING-STOF ?

Elk kind heeft het recht om elke dag iets nieuws te leren, ook degene met een cognitief talent... Cognitief sterke kinderen komen vaak bovenaan in de zorgpiramide van onderwijs terecht, en hebben nood aan een individueel aangepast curriculum. Individueel adaptief onderwijs is voor alle kinderen verrijkend, maar is een noodzaak voor begaafde leerlingen, zo stelt onderzoek. De zorg-noden van deze kinderen botsen tegen de grenzen van wat haalbaar is in het regulier onderwijs, wat een school aan individuele zorg kan bieden binnen haar context. De gevolgen zijn frustratie, verveling, school-demotivatie en soms zelfs drop out. SPRING-STOF geeft (deeltijds) onderwijs op maat, rekening houdend met de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind. No child left bored!

Wat doen we ?

1. Onderwijs geven aan cognitief sterk functionerende kinderen, voor wie de school zelf aangeeft dat de noden - ondanks inzet van alle mogelijkheden - niet meer op te vangen zijn op die reguliere school. We werken via een aanbod op maat aan de 7 uitdagingen in het onderwijs aan cognitief sterke kinderen (Tijl Koenderink): overtuigingen, geheugen, motivatie, frustratietolerantie, samenwerken, zelfstandig werken en hiaten. (Voor dit schooljaar zijn alle trajecten volzet, bekijk hieronder ons aanbod voor volgend schooljaar.)

2. Ondersteunen van scholen en individuele leraren in de begeleiding van hun cognitief sterk functionerende leerlingen, bijvoorbeeld via de organisatie van personeelsvergaderingen of pedagogische studiedagen. Neem gersut contact op voor meer info.

3. Verspreiden van kennis en expertise rond onderwijs aan en opvoeding van cognitief sterk functionerende kinderen en jongeren, bijvoorbeeld via onze gratis online infomomenten. Het volgende infomoment gaat door op 16 september (om 19.30 uur).

Alles wat we doen is gebaseerd op recent, internationaal, wetenschappelijk onderzoek over onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen. We vertalen ervaring en expertise uit het buitenland naar de Vlaamse context en passen dit zelf toe in onze werking en begeleiding.

INFOmoment maart 2022

Onze volgende infomoment staat gepland op 9 maart 2022. Onze infomomenten zijn gericht naar ouders en leraren. Tijdens deze infomomenten lichten we onze visie op onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen toe, die gebaseerd is op internationaal wetenschappelijk onderzoek. We passen deze theorie toe op de Vlaamse onderwijscontext en geven praktische tips voor leerkrachten en ouders. Na deze algemene inleiding stellen we ons aanbod voor schooljaar 2022-2023 voor. Als je je hieronder registreert en je e-mailadres achterlaat, sturen we je daags voorzien de link om (online) deel te nemen aan het infomoment.

Hieronder vind je alvast een beetje informatie.

AANBOD SPRING-STOF '21-'22 en aanmelding

Via onderstaande knop kan je je zoon of dochter aanmelden voor een traject van SPRING-STOF. Voor dit schooljaar zijn al onze trajecten volzet. Heb je interesse in een traject voor volgend schooljaar (2021-2022), dan kan je je alvast aanmelden. Wij nemen dan snel contact met je op om te bekijken of Spring-Stof inderdaad de juiste aanvulling op het leertraject is voor je zoon of dochter.

In het schooljaar 2021-2022 zullen we opnieuw zowel trimestertrajecten (10 halve dagen) als jaartrajecten (30 hele of 30 halve dagen) aanbieden voor kleuters, leerlingen van de lagere - en middelbare school. Nieuw dit jaar is ook de gratis lessenreeks NUDGE in het kader van een Europees onderzoeksproject naar nudging voor energiebesparende maatregelen.

Trimestertraject voor kleuters (2e en 3e kleuterklas): 5 halve dagen projectwerk (op donderdag in het derde trimester). Elke week gaan we een nieuwe uitdaging aan en laten we onze hersens kraken! (2 uur per sessie - 300 euro/traject) - 6 plaatsen

Trimestertrajecten voor kinderen van de 1e en 2e graad van de lagere school: 10 halve dagen projectwerk (op donderdag). In het 1e trimester organiseren we dit traject voor de tweede graad, in het 2e trimester voor de eerste graad. We maken groepjes van maximum 6 kinderen per begeleider. Elke week gaan we aan de slag met een nieuw project om te werken rond uitdagingen als samenwerken, doorzetten, de drie manieren van denken, ... (2 uur per sessie - 550 euro/traject) - 12 plaatsen

Trimestertraject voor kinderen van de 3e graad van de lagere school: 5 halve dagen zetten we onze tanden in probleemoplossend denken in wiskunde. We leren technieken om wiskundige problemen aan te pakken en gaan stevig voorbereid naar de volgende Kangoeroewedstrijd of wiskunde-olympiade. We gaan ook elke week naar huis met een "wis-kunstje": een wiskunde-weetje om nooit te vergeten. (2 uur per sessie - 300 euro/traject) - 6 plaatsen

Jaartrajecten voor kinderen in de 3e graad lagere school: 30 hele dagen (op dinsdag). In de voormiddag werken we rond rekenen, taal, W.O. en Frans. We versnellen, verbreden en verdiepen de leerstof van de lagere school (en verder, bv. logica, programmeren, kansrekenen, initiatie Latijn, wetenschap, economie, ... ) en werken sterk op maat van de noden van elk kind (daarom zijn er altijd max. 6 kinderen per begeleider). In de namiddag gaan we aan de slag met een heel breed scala aan projecten om te werken aan uitdagingen als samenwerken en doorzetten. (4400 euro/traject) - 12 plaatsen

Jaartraject voor jongeren die starten in het eerste jaar van de middelbare school: 30 halve of hele dagen. Voor kinderen in de middelbare school begeleiden we vakversnellingen voor wiskunde en wetenschappen (donderdagvoormiddag) en Nederlands en geschiedenis (donderdagnamiddag). Beide trajecten kunnen apart of samen worden gevolgd. We zetten zowel in op leerinhouden als op studievaardigheden met als doel de leerstof van de eerste graad op eigen tempo te verwerken en zo de motivatie hoog te houden. Dit traject kan resulteren in het afleggen van een examen bij de examencommissie (maar moet niet). Interesse of een andere vraag? Neem gerust contact op. (3 uur per sessie - 3000 euro voor traject van één halve dag of 5000 euro voor beide halve dagen).

Jaartraject voor jongeren die starten in het tweede en derde jaar van de middelbare school: 30 halve dagen. Voor wie start in het tweede of derde jaar van de middelbare school bieden we begeleiding van een vakversnelling wiskunde en wetenschappen aan. Voor wiskunde gaat iedereen op eigen tempo door de leerstof, met begeleiding qua inhoud en studievaardigheiden. Voor wetenschappen gaan we samen versneld door de leerstof wetenschappen van de tweede graad. (Omdat er geen specifieke voorkennis nodig is, kunnen ook leerlingen die starten in het tweede jaar aansluiten voor dit traject.) We geven les in kleine groepjes (max. 6 leerlingen) waar veel ruimte is voor uitbreiding en verdieping. We zetten ook extra in op onderzoeksvaardigheden (onderzoek, projectwerk). (3 uur per sessie - 3000 euro/traject).

Jaartraject voor jongeren die starten in het vijfde jaar van de middelbare school: 30 halve dagen. Dit traject is gericht naar jongeren die starten in het vijfde middelbaar en versneld door de leerstof wiskunde/wetenschappen van de derde graad willen gaan en/of hun pakket op school willen aanvullen met extra wetenschappen. We geven les in kleine groepjes (max. 6 leerlingen) waar veel ruimte is voor uitbreiding en verdieping. We zetten ook extra in op onderzoeksvaardigheden (onderzoek, projectwerk). (3 uur per sessie - 3000 euro/traject)

GRATIS LESSENREEKS NUDGE

Wij zijn partner in het Europees project NUDGE (www.nudgeproject.eu) waar we in samenwerking met universiteiten en bedrijven onderzoeken welk effect nudging kan hebben op energieverbruik. SPRING-STOF werkte een lessenreeks uit rond nudging en energie en zal de impact meten van verhoogde kennis bij ouders en kinderen rond dit thema. Deze lessen zullen doorgaan in het schooljaar 2021-2022 en ook opnieuw aangeboden worden in schooljaar 2022-2023.

Interesse om deel te nemen of meer te weten, contacteer Ellen via ellen@spring-stof.be.

Ontdek Leuven met dit boeiend boekje

Vanuit SPRING-STOF vzw hebben wij een werkboekje ontwikkeld over Leuven, geschikt voor leerlingen van de bovenbouw van de lagere school. Ideaal om te werken aan W.O.-, reken- en taaldoelen doorheen verschillende thema's (energie, politiek, mobiliteit...). De vragen en taken zijn zo opgesteld dat het mogelijk is ze individueel te beantwoorden en te maken, zonder begeleiding door een leraar.

Een inkijk in het boekje 'Leuven - Spring-levende leer-stof' voor alle kinderen van de bovenbouw van de lagere school

Aanbod voor scholen

Begeleiding van scholen is altijd maatwerk. Een pedagogische studiedag rond cognitief getalenteerde leerlingen of mee beleid uitschrijven? Contacteer ons om te kijken hoe we kunnen helpen: info@spring-stof.be

Summer-school SPRING-STOF

In de zomer zullen wij opnieuw een summer-school organiseren. Meer info hierover zal je hier kunnen vinden ten laatste in maart 2022.

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief die een paar keer per jaar verschijnt blijf je op de hoogte van de activiteiten van Spring-Stof.

In de pers

Dinsdag 10 maart 2020 gaven we een les in het stadskantoor van Leuven. We werden er ontvangen door Lalynn Wadera (schepen van onderwijs Leuven) en Mohamed Ridouani (burgemeester van Leuven).

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/10/leuvense-school-voor-hoogbegaafde-kinderen-breidt-uit-maar-hoopt/

https://www.robtv.be/nieuws/spring-stof-geeft-lessen-op-maat-voor-hoogbegaafde-leerlingen-in-leuven-anders-zou-ik-me-dood-vervelen-op-school-94545

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200310_04884204

Foto: Eva Andries

Contacteer ons gerust voor meer info via info@spring-stof.be !

Praktisch

We werken met kleine groepen kinderen. Wij staan zelf in voor de begeleiding van de kinderen en kiezen voor co-teachen omdat we complementair zijn qua achtergrond en expertise. Er is minstens 1 begeleider per 6 kinderen (voor de basisschool) en 1 begeleider per 4 leerlingen (voor de secundaire school) zodat individuele begeleiding en opvolging mogelijk is.

Locatie: De lessen gaan door op de site van De Nova, Rerum Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo.

Vacatures voor vrijwilligers

Wij zijn - dankzij de vele inschrijvingen - op zoek naar helpende handen! Wil je ons ondersteunen op dinsdag of donderdag? Voel je het kriebelen? Laat gerust iets weten: info@spring-stof.be. Alvast bedankt!

Nog vragen? mail gerust naar info@spring-stof.be

Saskia Buyckx

Tijdens mijn opleiding tot Onderwijzeres merkte ik dat ik meer wou weten en kunnen om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. Na het behalen van mijn diploma's Licentiaat en Aggregaat Logopedische en audiologische wetenschappen, bekwaam ik me reeds 17 jaar als lesgever bij de Lerarenopleiding in het domein van Leerzorg/Leerproblemen/Passend onderwijs. Om mijn band met het lager onderwijs te versterken en vanwege mijn specifieke interesse, werkte ik daarnaast ook als leraar in een Kangoeroeklas. Cognitief begaafde familieleden en vrienden hebben mijn motivatie om met deze kinderen en jongeren aan de slag te willen gaan alleen maar versterkt.

Kim Kiekens

Mijn opleiding als industrieel ingenieur maakte van mij een echte probleemoplosser. Met mijn diploma burgerlijk ingenieur nadien kon ik mijn theoretische kennis verdiepen. Tijdens mijn doctoraat maakte ik mij de onderzoeks-mindset eigen. Met 10 jaar ervaring in onderwijs weet ik hoe ik jongeren kan boeien, inspireren en motiveren. Mijn drie begaafde kinderen (12, 7 en 5 jaar) en de noden die ik de laatste jaren bij hen zag én binnen het breed netwerk dat ik heb opgebouwd gaven mij de inspiratie voor dit project! Ik rondde de cursus kindercoaching af bij Tea Adema (Nederland) en verdiep me momenteel in de didactiek wiskunde met de Master in Mathematics for Teachers in Waterloo (Canada).

Ellen Vandewalle

Veerle Cool

Veerle heeft jarenlange ervaring als zorgcoörindator in een middelbare school en volgde verschillende opleidingen rond cognitieve begaafdheid bij hoogbloeier en de gifted academy. Veerle heeft een eigen praktijk waar ze cognitief sterke leerlingen en hun ouders begeleidt (https://www.morecoaching.be/).

Mathilde Ryckeboer

Mathilde is een student psychologie, die eerder al een master wiskunde afrondde. Mathilde is al voor het tweede jaar op rij onze vaste kracht die ondersteunt bij de wiskundelessen, verbeteren van taken en individuele opvolging van leerlingen.

CONTACT

Saskia Buyckx en Kim Kiekens via info@spring-stof.be.

Wanneer je ons een mail stuurt, zullen we je gegevens enkel gebruiken om je te informeren over dit project. We geven je gegevens niet door aan derden.