Loading

SPRING-STOF SPRING in leer-STOF

WAAROM SPRING-STOF ?

Elk kind heeft het recht om elke dag iets nieuws te leren, ook degene met een cognitief talent... Cognitief sterke kinderen komen vaak bovenaan in de zorgpiramide van onderwijs terecht, en hebben nood aan een individueel aangepast curriculum. Individueel adaptief onderwijs is voor alle kinderen verrijkend, maar is een noodzaak voor begaafde leerlingen, zo stelt onderzoek. De zorg-noden van deze kinderen botsen tegen de grenzen van wat haalbaar is in het regulier onderwijs, wat een school aan individuele zorg kan bieden binnen haar context. De gevolgen zijn frustratie, verveling, school-demotivatie en soms zelfs drop out. SPRING-STOF geeft (deeltijds) onderwijs op maat, rekening houdend met de ontwikkelings- en leerbehoeften van elk kind. No child left bored!

Wat doen we ?

1. Verspreiden van kennis en expertise rond onderwijs aan en opvoeding van cognitief sterk functionerende kinderen en jongeren.

2. Ondersteunen van scholen en individuele leraren in de begeleiding van hun cognitief sterk functionerende leerlingen.

3. Onderwijs geven aan cognitief sterk functionerende kinderen, voor wie de school zelf aangeeft dat de noden - ondanks inzet van alle mogelijkheden - niet meer op te vangen zijn op die reguliere school.

Alles wat we doen is gebaseerd op recent, internationaal, wetenschappelijk onderzoek over onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen. We vertalen ervaring en expertise uit het buitenland naar de Vlaamse context en passen dit zelf toe in onze werking en begeleiding.

INFOmomenten maart 2021

Onze volgende infomomenten staan gepland op 10 (om 14 uur) en 11 maart (om 19.30 uur). Onze infomomenten zijn gericht naar ouders en leraren. Ons infomoment is geïntegreerd in de SOM beurs, waar wij onze visie voorstellen in het eerste deel "algemene info & stappenplan". De trajecten die we volgend jaar aanbieden, stellen we voor tijdens de themasessies "SPRING-STOF" om 15.30 u. / 21.00 u. (zie schema). Inschrijven kan via deze link (of https://www.samenonderwijsmaken.be/agenda/beurs).

Tijdens het infomoment (algemene visie en stappenplan) lichten we onze visie op onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen toe, die gebaseerd is op internationaal wetenschappelijk onderzoek. We passen deze theorie toe op de Vlaamse onderwijscontext en geven praktische tips voor leerkrachten en ouders. Ons aanbod voor de zomer en voor schooljaar 2021-2022 stellen we voor in de themasessie SPRING-STOF.

Hieronder vind je alvast een beetje informatie.

Aanmelding SPRING-STOF

Via onderstaande knop kan je je zoon of dochter aanmelden voor een traject van SPRING-STOF. Voor dit schooljaar zijn al onze trajecten volzet. Heb je interesse in een traject voor volgend schooljaar (2021-2022), dan kan je je alvast aanmelden. Wij nemen dan snel contact met je op om te bekijken of Spring-Stof inderdaad de juiste aanvulling op het leertraject is voor je zoon of dochter.

Ontdek Leuven met dit boeiend boekje

Vanuit SPRING-STOF vzw hebben wij een werkboekje ontwikkeld over Leuven, geschikt voor leerlingen van de bovenbouw van de lagere school. Ideaal om te werken aan W.O.-, reken- en taaldoelen doorheen verschillende thema's (energie, politiek, mobiliteit...). De vragen en taken zijn zo opgesteld dat het mogelijk is ze individueel te beantwoorden en te maken, zonder begeleiding door een leraar.

Een inkijk in het boekje 'Leuven - Spring-levende leer-stof' voor alle kinderen van de bovenbouw van de lagere school

Onderwijs-Aanbod 2020-2021

Tijdens het schooljaar 2020-2021 bieden wij drie trajecten aan (de trajecten voor dit schooljaar zijn volzet) :

Op dinsdag (9 - 15.15 uur) richten we het jaartraject in voor leerlingen uit de derde graad van de lagere school: het wordt een combinatie van ons huidig jaartraject (taal, rekenen, WO en Frans) en het trimestertraject (projecten) en zal dus een hele dag in beslag nemen (4.000 euro per jaar, 30 dagen).

Op donderdagnamiddag (13.15 - 15.15 uur) bieden we per trimester een projectmatig 10-weken-programma aan voor telkens een andere doelgroep: leerlingen uit de tweede graad van de lagere school: oktober - december ; kinderen uit de eerste graad van de lagere school: januari - maart ; kleuters uit de tweede en derde kleuterklas: april - juni (500 euro per traject, 10 namiddagen).

Op donderdagvoormiddag bieden we een traject aan waarin we een vakversnelling begeleiden voor Wiskunde en Natuurwetenschappen voor scholieren uit de eerste graad middelbaar onderwijs: we zullen daarbij zowel op leerinhouden als op studievaardigheden inzetten met als doel de leerstof op eigen tempo te verwerken en zo de motivatie hoog te houden. Dit kan resulteren in het afleggen van een examen bij de examencommissie (maar moet niet). Daarnaast zorgen we mee voor het opvangen van de gemiste lessen tijdens hun afwezigheid op school (2.700 euro/jaar, 30 halve dagen).

Aanbod naar scholen

Begeleiding van scholen is altijd maatwerk. Een pedagogische studiedag rond cognitief getalenteerde leerlingen of mee beleid uitschrijven? Contacteer ons om te kijken hoe we kunnen helpen. info@spring-stof.be

Summer-school SPRING-STOF

Op 1 en 2 juli organiseerden wij opnieuw een summer-school voor kinderen die het 4e, 5e of 6e leerjaar hebben afgerond. We geven 2 hele dagen les (9u-15.15u) les over logica, Latijn, programmeren, projectwerk, wetenschappen en wiskunde. Op 2 dagen kan je zo proeven van Spring-Stof. Ook zin in een Spring-Stof kampje? Hieronder kan je je aanmelden!

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief die 4 keer per jaar verschijnt blijf je op de hoogte van de activiteiten van Spring-Stof.

In de pers

Dinsdag 10 maart 2020 gaven we een les in het stadskantoor van Leuven. We werden er ontvangen door Lalynn Wadera (schepen van onderwijs Leuven) en Mohamed Ridouani (burgemeester van Leuven).

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/10/leuvense-school-voor-hoogbegaafde-kinderen-breidt-uit-maar-hoopt/

https://www.robtv.be/nieuws/spring-stof-geeft-lessen-op-maat-voor-hoogbegaafde-leerlingen-in-leuven-anders-zou-ik-me-dood-vervelen-op-school-94545

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200310_04884204

Foto: Eva Andries

Contacteer ons gerust voor meer info via info@spring-stof.be !

Praktisch

We werken met kleine groepen kinderen. Wij staan zelf in voor de begeleiding van de kinderen en kiezen voor co-teachen omdat we complementair zijn qua achtergrond en expertise. Er is minstens 1 begeleider per 6 kinderen (voor de basisschool) en minstens 1 begeleider per 4 kinderen (voor de secundaire school), zodat individuele begeleiding en opvolging mogelijk is.

Locatie: De lessen gaan door in De Drukkerij, Koning Albertlaan 50, 3010 Kessel-Lo.

Vacatures voor vrijwilligers

Wij zijn - dankzij de vele inschrijvingen - op zoek naar helpende handen! Wil je ons ondersteunen, op dinsdagvoormiddag, dinsdagnamiddag en/of donderdagvoormiddag?

Dan kan je:

  • middagtoezicht op dinsdag van 12.30 uur tot 13.00 uur
  • tijdens het jaartraject op dinsdag het (t)huiswerk van de kinderen inhoudelijk opvolgen door: (door ons opgestelde) dicteetjes af te nemen, Franse woordjes op te vragen uit hun boek, reken- en taaloefeningen na te kijken (a.d.h.v. correctiesleutels), hun agenda te controleren, een gastles te geven, ...

Voel je het kriebelen? Mail ons dan met jouw voorstel: info@spring-stof.be. Alvast bedankt!

Nog vragen? mail gerust naar info@spring-stof.be

Saskia Buyckx

Tijdens mijn opleiding tot Onderwijzeres merkte ik dat ik meer wou weten en kunnen om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. Na het behalen van mijn diploma's Licentiaat en Aggregaat Logopedische en audiologische wetenschappen, bekwaam ik me reeds 17 jaar als lesgever bij de Lerarenopleiding in het domein van Leerzorg/Leerproblemen/Passend onderwijs. Om mijn band met het lager onderwijs te versterken en vanwege mijn specifieke interesse, werkte ik daarnaast ook als leraar in een Kangoeroeklas. Cognitief begaafde familieleden en vrienden hebben mijn motivatie om met deze kinderen en jongeren aan de slag te willen gaan alleen maar versterkt.

Kim Kiekens

Mijn opleiding als industrieel ingenieur maakte van mij een echte probleemoplosser. Met mijn diploma burgerlijk ingenieur nadien kon ik mijn theoretische kennis verdiepen. Tijdens mijn doctoraat maakte ik mij de onderzoeks-mindset eigen. Met 10 jaar ervaring in onderwijs weet ik hoe ik jongeren kan boeien, inspireren en motiveren. Mijn drie begaafde kinderen (10, 5 en 3 jaar) en de noden die ik de laatste jaren bij hen zag én binnen het breed netwerk dat ik heb opgebouwd gaven mij de inspiratie voor dit project!

Caroline Jacobs

Sinds 1 januari 2021 versterkt Caroline Jacobs ons team.

CONTACT

Saskia Buyckx en Kim Kiekens via info@spring-stof.be.

Wanneer je ons een mail stuurt, zullen we je gegevens enkel gebruiken om je te informeren over dit project. We geven je gegevens niet door aan derden.