“Diversearbetaren” Winston underlättar vardagen åt Anders

Bara fantasin sätter hinder i vägen för att hitta exempel på vad Winston kan bistå Anders med. Winston är en vit herdehund men också en blivande assistanshund med uppdrag att göra vardagen lite lättare för sin husse. - Med Winston får jag möjlighet till lite egen tid, säger Anders, och utan ekonomiskt bidrag från Bayer skulle jag inte kunna ha någon assistanshund över huvud taget.

Att lära upp Winston till en fullärd assistanshund tar ungefär ett år. Träningen har kommit mer än halvvägs nu och examen är beräknad till september. Men det är mycket som ska läras in till dess. Anders har ett multihandikapp som gör att han vill kunna anlita Winston till så många uppgifter som möjligt, som att plocka upp saker, öppna och stänga dörrar och lådor och hämta hjälp. Det blir en hel del olika kommandon.

Till en assistanshunds jobb hör också att kunna hålla sig tyst och lugn, vilket inte är helt lätt med en arbetsvillig men också livlig och lätt otålig unghund. Men det är en förutsättning för att Anders ska kunna ta honom med sig ut bland folk. En assistanshund får vara med på platser där hundar normalt inte är tillåtna, som i butiker, på caféer och biografer.

Det är en stor trygghet för mig att ha Winston med, säger Anders. Både praktiskt men också mentalt. Han ger mig möjlighet att klara korta stunder alldeles på egen hand, eftersom jag annars har personlig assistans dygnet runt.

Certifierade instruktörer från Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) anlitas till träningen av varje assistanshund. Yrsa Franzén är instruktör och har tränat flera ekipage. Hon betonar vikten av att det måste få ta tid att utbilda en assistanshund.

- Förare och hund ska tillsammans bli ett starkt team. Hunden ska bli trygg i sina arbetsuppgifter; den ska både lära sig olika specialmoment och tycka det är roligt, men också kunna gå lugnt vid sidan av sin ägare och inte påverkas av det som händer runt om. Den ska klara olika miljöer utan att reagera med varken rädsla eller aggressivitet.

Att utbilda en assistanshund kostar ungefär 50 000 kronor. För att möjliggöra utbildningen av Winston har Anders fått sponsring av Bayer Animal Health, som i samarbete med Apotek Hjärtat avsätter ett belopp till SoS varje gång en hundägare köper ett Seresto fästinghalsband.

Jag har Bayer att tacka för att jag nu kan ha en fyrbent kamrat vid min sida som ger mig stöd och kan hjälpa mig i vardagen, säger Anders. Utan bidrag hade det inte varit möjligt

- Genom att köpa ett Seresto fästinghalsband kan hundägare hjälpa andra hundägare och bidra till att skapa dessa fyrbenta superhjältar, säger Sanna Odegaard på Bayer Animal Health.

Vill du stötta nya assistanshundar som Winston? Köp Seresto på Apotek Hjärtat, så går 15 kronor oavkortat till Svenska Serviceoch Signalhundsförbundet och utbildning av nya assistanshundar.

Produktinformation

Seresto vet. för katt och hund (imidakloprid, flumetrin), receptfritt halsband. För behandling och förebyggande av lopp- och fästingangrepp. Farmakologisk grupp: Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel. Varningar: Låt inte små barn leka med halsbandet och stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn. Marknadsföringstillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland. Ombud: Bayer A/S (Danmark) Tel: 08-580 223 00. För ytterligare information: www.fass.se. Senaste översyn av produktinformation (SPC): 2015-08-31

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.