Generasjoner på arbeidsplassen Talent Gallery - Scandinavian Search Group

Det har lenge vært klart at det vil være flere åpne stillinger enn kandidater de nærmeste årene innenfor enkelte roller i samfunnet. Både i privat og offentlig sektor. Anslagene varierer, men ekspertene er enige vil det være mellom 3 and 10 millioner flere arbeidsplasser enn folk innen 2020. De er skremmende statistikk, og vi opplever allerede i dag at vi står overfor mangler innenfor enkelte fagområder.

Hvis du har arbeidet med rekruttering innen helsesektoren eller ingeniører, vet du hva vi snakker om.

Det er vesentlig forskjell på verdier og holdninger hos de forskjellige generasjonene

Konsekvensen av mangelen på kandidater blir blant annet:

 1. Tiden du bruker på å besette kritiske stillinger kan øke 1 måned til 6 måneder, ett år eller mer.
 2. Selskapene senker sine krav til kandidater for å få fylt stillingene.
 3. Lønnsnivået stiger. Hva som i dag er høy inntekt vil for enkelte fagområder være middels nivå i årene fremover.
 4. Kompetansemangel er vidtfavnende. Hvis det ikke påvirker din virksomhet og dine kunder ennå, vil det uansett komme til å gjøre det fremover.

Kandidatene

Kandidatene har sine egne måter å finne ut av stillingsmarkedet på. I dagens nettbaserte verden er det viktig for bedrifter/institusjoner og ha et bevisst forhold til den web-baserte verden vi alle lever innenfor.

Det er verdt å merke seg følgende:

 • 􀄈􀀄 84% av kandidatene vil se på firmaets hjemmesider før et intervju
 • 􀄈􀀄 54% av kandidatene vil sjekke selskapet gjennom sosiale nettverk og profesjonelle nettverk
 • 􀄈􀀄 53% av kandidatene vil sjekke nyheter om selskapet/institusjonen online

De beste kandidatene vil alltid gjøre en grundig research rundt en fremtidig arbeidsgiver tidlig i en prosess.

Det er også verdt å merke seg følgende:

 • 􀄈􀀄 54% av kandidatene bruker sosiale og profesjonelle nettverk til å lete etter nye jobber
 • 􀄈􀀄 83% av rekrutteringsrådgiverne søker kandidater basert på online profiler.

3 parametre for Suksess

 1. Kompetanse
 2. Motivasjon
 3. Team Egenskaper

Talent Gallery er medlem av NPAworldwide - et globalt nettverk på mer enn 500 executive search selskap. Vi tilbyr blant annet:

 • Opplæring av ledere i rekrutteringsfaget - internkurs
 • Headhuntingstjenester
 • Bistand i seleksjonsprosesser
 • Profiltesting av kandidater
 • Management for Hire
 • Internasjonal rekruttering

Våre eksperter

Anne Verdich, Mobil +47 4677 2020, e-mail anne@talent-gallery.no

Reidun Pedersen Ringel, Mobile +47 9205 0437 e-mail reidun@talent-gallery.no

Roar H. Olsen, Mobil +47 9130 2225 e-post: rho@talent-gallery.no

Sondre Larsen, Mobil +47 9340 5195 e-post sondre@talent-gallery.no

Tom Augestad, Mobil +47 4803 4452 e-post tom@talent-gallery.no

Tor D. Eliassen, Mobil +47 9226 5930, e-post tor@talent-gallery.no

Trond Larsen, Mobil+47 9130 2220 e-post tl@talent-gallery.no

Created By
Trond Larsen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.