Comic

Distorted theme. Alles is raar en vervormd, alsof je hallucineert.

Extra karakters naast de 2 kids zijn de eendagsvlieg en Chuck Norris

De challenge wordt een cardgame

Het Verhaal: Onze challenge heet: “kaartspel des dooms”Het is een soort gevecht met kaarten en daar in zitten monsters gevangen. Als je wint, mag je door gaan zo simpel is het. Sophie en Lars komen door het portal aan in de stad “naxxramas” (stad der reincarnatie) Ze lopen even verder om de stad te verkennen en even later komt de reuzen vlieg er in voor. Ze moeten een challenge doen tegen Chuck Norris, waar in ze moeten kaarten met magic cards. Er komen een soort van monster achtige figuren uit en ieder heeft zeg maar 3 kaarten (Sopie en Lars hebben natuurlijk niet beide 3 kaarten). Het 1e gevecht verliezen ze en het 2e ook, maar bij het 3e gevecht maken ze een come back. Chuck Norris is veslagen en ze gaan verder naar de volgende stad/dimension.

Moodboard:

Karakter schetsen Gerard.
Karakter schetsen Julio
Karakter schetsen Colin
Karakter schetsen Edwin

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.