Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach var en kjent komponist fra senbarokken. Han ble født den 31 mars 1685 og var sønn av Johann Ambrosius Bach og Maria Elisabeth Bach. Han vokste opp i et musikkmiljø

i Eisenach i midt-Tyskland. Utenom dette var han for det meste selvlært. Han var gift med

Maria Barbara Bach fra 1707 til 1720, da hun døde, fra 1721 var han gift med Anna Magdalena Bach. Musikken er i dag svært kjent, men var mindre kjent i hans egen levetid. Etter hans død ble musikken hans knapt fremført offentlig og var lite kjent, det var først rundt 1830 at noen av hans stykker ble fremført offentlig igjen. Fra da til i dag har stykkene hans blitt meget kjent og han er i dag en av de mest kjente komponistene som har levd opp gjennom tidene. Mye av musikken hans er orgelmusikk, for eksempel dette stykket kalt toccata.

Han arbeidet for det meste for kirken, og skrev i den forbindelse musikk, ofte orgelmusikk.

Musikken hans inneholder også mye klaver. Det ble også brukt fiolin og bratsj.

Created By
Kianosh Solheim
Appreciate

Credits:

http://media.npr.org/assets/img/2014/03/21/bachpuzzler-654653379664a8f0fcc6ef6b90ca648f4c6b6e7d-s900-c85.jpg

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.