Loading

Van data optimalisatie naar innovatie Sabam kan sneller de groeiende hoeveelheid data verwerken en is klaar voor de toekomst.

Wie is Sabam? Sabam int, verdeelt, administreert en beheert auteursrechten voor alle aangesloten auteurs, componisten en uitgevers. Hoewel Sabam vaak enkel met muziek wordt geassocieerd, heeft ze een multidisciplinair karakter. De inkomsten van Sabam zijn de commissies op de geïnde en uitgekeerde auteursrechten.

Het verdienmodel van Sabam staat onder druk. Technologische vernieuwingen creeërden een andere muziekbeleving, mensen streamen steeds vaker hun muziek waardoor eigenaarschap van muziek minder centraal staat. Die andere manier van muziekbeleving heeft zijn inslag op de aard en hoeveelheid van gegevens die Sabam moet verwerken. Toen de muziekstreaming in z’n kinderschoenen stond kreeg Sabam relatief kleine gegevensbestanden te verwerken, van een klein aantal aanbieders.

De nieuwe muziekbeleving brengt meer data om te verwerken. Nu ontvangt Sabam ongekuiste globale gebruikersdata van onder andere YouTube en Deezer en moet het zelf de relevante informatie filteren en matchen met de correcte leden. Bovendien wordt deze opdracht nog bemoeilijkt door wijzigingen, fouten en onvolledigheden in de doorgestuurde informatie.

De groeiende hoeveelheden data leggen een alsmaar grotere druk – en stijgende kosten - op de ICT-infrastructuur van Sabam. Om hun leden dezelfde kwalitatieve service aan te bieden, is meer computerkracht nodig. Een uitbreiding van de huidige IT-apparatuur wil Sabam vermijden, aangezien de licentiekosten voor deze infrastructuur evenredig stijgen. Deze staan in schril contrast met het quasi vaste inkomen van Sabam en de lage omzet in de online business.

Het is om deze transitie op een kwalitatieve, duurzame en kostenefficiënte manier de baas te kunnen en om concurrentieel te blijven ten opzichte van andere auteursrechtenbeheerders dat Sabam samenwerkt met Vectr.Consulting.
Hoe kunnen we de groeiende hoeveelheden data verwerken en onze leden nog steeds dezelfde kwalitatieve service bieden?

We bouwden een systeem dat de data sneller en overzichtelijk verwerkt. Data die binnenkomt van beluisterde muziek over verschillende kanalen wordt nauwkeurig verwerkt en gelinkt aan artiesten. Hierdoor kan Sabam eenvoudig commissies innen en auteursrechten uitkeren.

De verwerkingscapaciteit van het systeem kan snel en goedkoop uitgebreid worden. Sabam is future-proof is en klaar om nog meer data te verwerken.

De nieuwe data architectuur zit boordevol potentieel, klaar om innovatietrajecten te faciliteren.

Benieuwd hoe we dit aangepakt hebben? Scroll nog even door en lees het hele verhaal.

CONCEPT EN OPLOSSING

Met oog voor de gevoeligheden en het tempo van Sabam lanceren we een acceleratorproject om de innovatieve ideeën te capteren en versterken. Dit afgebakend testproject, waarbinnen de requirements en user stories samen met Sabam-medewerkers zijn besproken, bewijst zijn potentiële waarde en creëert een draagvlak om met de hele organisatie een innovatief parcours verder te zetten

Wat hebben we gedaan? We hebben ervoor gezorgd dat de doorlooptijd van het data verwerkingsproces gevoelig verkort op basis van nieuwe algoritmes. Ook de datamatching blijft kwaliteitsvol en accuraat. De hardware die we hiervoor gebruikten is technologie onafhankelijk en er is een licentie vrij gebruik, waardoor de kosten gedrukt worden. Met een verwerkingscapaciteit die snel en goedkoop uitgebreid kan worden is het systeem ook future-proof. Er kan dus nog meer data binnenstromen zonder dat dit voor problemen zou zorgen.

"Nieuwe algoritmes verkorten de doorlooptijd van de data."

RESULTAAT EN TOEKOMST

Met de hulp van Vectr.Consulting is Sabam begonnen aan een innovatietraject met reeds mooie resultaten uit een eerste project. We zijn erin geslaagd om met vergelijkbare apparatuur de verwerkingstijd van databestanden met factor drie te verminderen, zonder dat de datamatching aan kwaliteit inboet. Dit doet de kostprijs van het online verwerkingsproces drastisch dalen.

De gebruikte hardware is onafhankelijk van een licentie en schaalbaar. Indien nodig, laat deze omgeving toe om de infrastructuur te vergroten zonder dat dit een onoverkomelijke financiële afdruk nalaat. De optimalisatie met betrekking tot computertijd en kosten is de eerste vrucht die Sabam plukt van dit innovatietraject. Het vervolgproject om nog meer benefits uit de nieuwe architectuur te halen is reeds gestart.

Opdrachten worden steeds vervuld door de efficiëntste technologie. Algoritmes leren bij op basis van relevante feedback. Sabam-medewerkers verzorgen zelf het onderhoud en de ondersteuning van deze systemen. Graag wil Vectr.Consulting Sabam ook hierin bijstaan.

Met onze kennis en expertise bieden we een roadmap om de focus en het draagvlak nog meer van optimalisatie naar innovatie te verleggen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.