REGULAMENTUL EUROPEAN NR 909/2014 PRIVIND IMBUNATATIREA DECONTARII INSTRUMENTELOR FINANCIARE IN UNIUNEA EUROPEANA

In luna septembrie 2014, Regulamentul European nr. 909 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare a fost publicat in Jurnalul Oficial al UE.

Regulamentul 909/2014 (CSDR) este direct aplicabil tuturor depozitarilor centrali din Uniunea Europeana, fara a fi necesara transpunerea acestuia in legislatia nationala.

BENEFICII

Regulamentul are un impact semnificativ in crearea unui cadru post-tranzactionare uniform in statele membre, prin introducerea unui set de reguli comune si diminuarea complexitatii in materie de reglementare la nivelul pietei financiare europene, cauzata de norme nationale diferite.

Beneficiile alinierii la reglementarile UE se vor concretiza prin armonizarea activitatilor, procedurilor, practicilor si regulilor Depozitarului Central, ca infrastructura a pietei financiare, cu noul cadru de reglementare.

Noile reglementari europene vor conduce la cresterea transparentei, sigurantei si eficientei operatiunilor de decontare si serviciilor de registru ale Depozitarului Central.

Schimbarile din mediul post-tranzactionare european se suprapun peste amplul proiect de reformare a pietei locale de capital, menit sa inlature barierele existente in procesul de investitie si sa faciliteze evolutia pietei autohtone in categoria de “piata emergenta”.

CSDR - level 1

Pentru a asigura o tranzitie usoara spre noul cadru de reglementare european si in vederea obtinerii autorizatiei de functionare conform CSDR, Depozitarul Central a fost angrenat constant in implementarea proiectelor majore de reconfigurare a pietei de capital din Romania, precum:

  • reducerea ciclului de decontare la T+2
  • separarea sistemelor de tranzctionare si post-tranzactionare
  • aderarea in primul val la platforma pan-europeana de decontare Target2 Securities , implementand astfel functionalitati tehnice avansate de decontare, care se regasesc in cerintele CSDR
  • implementarea standardelor de piata ale Uniunii Europene pentru procesarea evenimentelor corporative desfasurate de companiile emitente
  • revizuirea politiciilor si procedurilor interne
  • instituirea de mecanisme care asigura segregarea conturilor
  • implementarea functiei de management al riscurilor
  • imbunatatirea procesului de reconciliere zilnica
  • introducerea obligatiei raportarii de catre clientii DC, inclusiv emitenti, a codurilor LEI (Legal Entity Identifier) - LEI (Legal Entity Identifier) este un cod de referinta la nivel global care identifica in mod unic fiecare persoana juridica implicata intr-o tranzactie financiara. Codul unic este alcatuit din 20 de caractere alfanumerice, este definit conform standardului ISO 17442 si este alocat de catre o Unitate de Operare Locala (LOU) . Utilizarea LEI armonizeaza procesul de colectare si raportare a datelor pe lantul de intermediere.
CSDR - level 2

In data de 10 martie 2017, au fost aprobate si publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene urmatoarele regulamente care au fost emise in aplicarea Regulamentului EU nr. 909/2014

URMATOARELE ETAPE DE IMPLEMENTARE

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.