Opettajuuden käsikirja Jaana helanterä

OK 1 Kohti monimuotoisia oppimisympäristöjä Voihan tuskien taival... Mitä varten uusien asioiden opiskelu on aina vaikeaa tai haasteellista? Ja nämä tietokone jutut nyt on taas asia erikseen. Aina menen sen vaikeimman kautta..yritys ja erehdys on niin mun juttu :D Nyt vihdoin sain luotua tämän blogin ja saas nähdä kuinka julkiseksi tämä vielä tulee. Johan mä tämän ehdin jo hetkeksi hukkaamaan.. Tavoitteeni on suorittaa nämä pedakoomiset vuodessa mikäli opettaja hyväksyy suunnitelmani.

Ajatuksia ensimmäisen seminaarin jälkeen...

Ohjaaminen, selkeä ohjaamisen ympäristö, sitä ei ole mielestäni eliademy mut se onneksi vaihtuu tabulaan mikä on onneksi jollain tasolla tuttu. Ohjaamisessa on tärkeää tuoda myös uusia työkaluja eihän sitä muuten tiedä mikä toimii ja mikä ei :)

Ohjaus, olen huomannut, että oman opintojeni kohdalla kuinka suuri merkitys on hyvällä ohjauksella. Ohjaus, jos on puutteellista tai jollain tasolla vajavaista niin se estää oppimista myöskin jos ohjeen anto on epäselvää tai opiskelija ei sitä ymmärrä niin se estää/hidastaa oppimista. Opiskelijan on vaikea löytää sitä punaista lankaa...mikä on nyt itselleni tapahtunut :(

ohjausmalli 1

Onko se jo löytynyt, en tiedä, mutta sen tiedän, kun itse annan tehtävän pyrin varmistamaan, että oppilas tietää miten aloittaa ja jatkaa tehtävää. Ohjaukseen kuuluu myöskin seuraaminen, miten tehtävä jatkuu ja rakentavan palautteen antaminen.

Arviointi onko se hyväksytty vai hylätty? Mitä se kertoo opiskelijasta ja osaamisesta? Tai suoritettu? Onko arviointi riittävän monipuolista, tasa-arvoista, onko siihen käytetty riittävästi aikaa, mobiilius?

Kumppanuus, yhteistyö eri oppilaitosten sekä opiskelutovereiden kanssa.

Hyvinvointi, miten esteettömyys toimii - onko mietitty ? Turvallisuus, erilaiset uhkatilanteet ovat lisääntyneet.

Kulttuuri, monikulttuurisuus on kasvavaa ja eri oppilaitoksissa erilaista sekä erilaiset toimintamallit.

OK 2 Kohti ohjauksellista opettajuutta

Erilaisia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä

Opetus- ja ohjaamisharjoittelu

Olen tämän syksyn aikana kokeillut erilaisia uusia juttuja opetuksessa. Yksi niistä oli opetus- ja ohjaamisharjoitteluun kuuluvaa tai kaikki uudet jutut ovat olleet siihen liittyviä.

Simulaatio oli opiskelijoiden mielestä aivan huippu juttu. Ajattelin ensin, että kuinkahan käy kun opiskelijat ovat meillä vähän nihkeitä aina lähtemään mukaan uusiin juttuihin. Simuloin salakuljetuksen tähän tarvitsin työkavereiden apua ja hekin lähtivät innolla toteutukseen mukaan. Simulaatiosta löytyy youtube-video tästä blogista. Tämä kertoo minulle, että kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan uusia juttuja.

Toinen mitä olen tehnyt ja mobiilisti, quizizz-tehtävä. Tein itse omat kysymykset ja vastaus vaihtoehdot. Alkuperäinen idea oli, että teetän siitä kotitehtävän, mutta halusin kaikkien tekevän sen. Siksi teetin sen luokassa näin pystyin näkemään ja auttamaan tehtävän aloituksessa. Kaikki tekivät sitä innolla mikä oli mielestäni yllättävää ja vertailivat tuloksia. Kun olen sen kerran teettänyt niin seuraavan kerran, kun on samat tunnit voin käyttää samaa tai muokata jo olemassa olevaa.

Quizizz ja youtube- videoiden tekeminen on pelkästään ja ainoastaan Matleena Laakson aikaansaannos. Aivan loistavasti esitteli meille lähipäivällä erilaisia sovelluksia. Käyn todella usein katsomassa Matleenan blogia ja etsimässä sieltä apuja. Ainoa mikä vähän harmittaa niin miksi Matleena olisi saanut olla jo heti koulutuksen alussa kertomassa erilaisista sovelluksista. Olisi varmasti auttanut minua aika paljon ja tämänkin blogin tekeminen ei olisi niin haasteellista ja aikaa vievää, kun menen yrityksen ja erehdyksen kautta ja samoja asioita teen moneen kertaan, joka aiheuttaa turhautumista.

Alla linkki opetus- ja ohjaamisharjoittelun slideen, josta löytyvät kaikki siihen liittyvät

https://docs.google.com/presentation/d/11Sks1ni0T0Iky8R2PzStQ7G-uWe1x38AWk14GGzLJgw/edit#slide=id.p

ohjausmalli 2

Alla linkki itsearviointiin ja käyttötietoon

https://docs.google.com/document/d/1Uq3qFfgDmpKdjkTYDI7kdgoyxlyrHEoHHCi9c-UEYiE/edit

OK 3 Kohti monialaista yhteistoimintaa

ohjausmalli 3

Alla linkki käyttötietoon ja itsearviointiin

https://docs.google.com/document/d/1oIzI9qCtnDGxcR5MvoirHS8zIeY5sO5oNqBLRggtSUE/edit

Opettaja yhteiskunnallisena toimijana teimme ankkuritehtävänä yhdessä Pian ja Heljän kanssa

Kehittämistyönä on yhdessä Pian kanssa: laatua näyttötutkintojen arviointiin

Opettajuutta on löytää keinot oppimiseen

Erilaisia sovelluksia olen uskaltanut kokeilla esim youtube, quizizz, google slide, forms. Aika on ollut kovin lyhyt ja sitä on ollut haasteellista löytää erilaisille kokeiluille, mutta innokkuus on löytynyt ja sitä koitan pitää yllä. Oman pienryhmän tuki/apu on ollut korvaamaton, on tullut vinkkejä, neuvoja miten jonkun sovelluksen kanssa edetään. Mielestäni opettajuutta on löytää keinoja erilaisille oppijoille ja ohjata heitä oikeaan suuntaan oli tapa mobiilia tai ei. Sekä mobiilius ei saa mennä pedagogiikan edelle. Opettajuutta on myöskin taito soveltaa mikäli hienot laitteet eivät toimi.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.