Loading

Nieuwsbrief de Driesprong 21 januari 2019

Welkom nieuwe leerlingen.

Gülcan Ibrahimi en Lynn Malkus zijn nieuw op onze school. Jullie zijn van harte welkom en we hopen dat jullie veel plezier op De Driesprong zullen hebben.

Even voorstellen: Edith Kamphuis

Een nieuw gezicht in groep 1/2 als klassenassistent naast de juffen Anja`s. Mijn naam is Edith Kamphuis en kom uit het naast jullie gelegen dorp Daarle. Ik ben al jaren getrouwd met Bert en samen hebben we 4 kinderen. Met wandelen en lezen vermaak ik me graag. Ik hoop op een leuke en goede tijd bij jullie op school.

Verplaatsing spreekuur Maatschappelijk Werk

In verband met verplichtingen elders vindt het inloopspreekuur van Lars Huzen (maatschappelijk werk) dit keer niet op 12 februari plaats zoals op de kalender staat maar een week eerder op 5 februari. Het inloopspreekuur begint zoals altijd om 11.00 en ouders/verzorgers kunnen hier met of zonder afspraak terecht.

Zwemdiploma

Zendingsgeld

In de afgelopen periode hebben we het mooie bedrag van € 76,50 bij elkaar gespaard. Elke maand gaat hiervan € 30,- naar ons sponsorkind Khrys Lyn uit de Filipijnen. U begrijpt dat er niet zo heel veel overblijft, maar we proberen toch nog bij te dragen aan lokale goede doelen. Zo gaat er in het eerste kwartaal altijd een bedrag naar de werkgroep GZB/IZB. Dit gaat naar hetzelfde doel als dat van de zendingsverkoop. Tevens krijgen we regelmatig aanvragen om mee te doen aan goede doelenacties. In december 2018 hebben we meegedaan aan de actie “Schaatsen voor water” van Plan. De opbrengst, €801,45, is bestemd voor leeftijdsgenootjes in Afrika. Elke maandag staan de zendingsbusjes op tafel in de groepen en mogen de kinderen hun bijdrage hierin stoppen. We zijn blij met iedere kleine gift. Helpt u hen even onthouden? Deze maand is het zendingsgeld bestemt voor “Interserve”. Zie het stukje hieronder.

Themaweek school-kerk.

Volgende week is er weer een themaweek voor school en kerk. Zoals gewoonlijk zoeken wij hiervoor altijd een mooi doel voor onze collectes en de collectes in de kerken. Dit jaar is er gekozen voor “Interserve”. Dit is een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie, die christen- professionals uitzendt naar landen in Azië en de Arabische landen. Han en Wendy, inmiddels weer terug in Kirgizië, hadden tijdelijk hun dochter op de Kluinveenschool. We willen hen ondersteunen bij hun zendings- en ontwikkelingswerk.

Een korte uitleg over hen: Drie jaar geleden zijn Han en Wendy samen met hun dochtertje Sarah uitgezonden naar Centraal-Azië. Zij zijn uitgezonden via de organisatie Interserve. Deze organisatie is juist in die landen actief waar niet openlijk geëvangeliseerd mag worden. D.m.v. fondswerving en giften wordt in hun onderhoud voorzien. Afgelopen maanden zijn ze in Nederland geweest voor de bevalling van hun zoontje Andreas en Sarah heeft deze tijd meegedraaid in groep 1 van de Kluinveenschool. Eind december hopen ze weer terug te keren.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.interserve.nl en staat er meer over in de ouderbrief die u via de mail gekregen hebt. We hopen als scholen en kerken van de hele gemeente Wierden een mooi bedrag in te zamelen voor dit doel en samen een fijne themaweek te hebben.

Voorstelling Dierendorp

Donderdag 10 januari zijn we met groep 1 en 2 naar de voorstelling van Dierendorpje geweest in het gebouw van De Harmonie in Wierden. Het was een geweldig leuke voorstelling. We zaten wel met 100 kinderen naar de voorstelling te kijken en ieder kind was van het begin tot het einde geboeid door het verhaal van de dieren die naar een pannenkoekfeest gingen. Toen de voorstelling was afgelopen kregen alle kinderen een echt warm mini pannenkoekje met poedersuiker. Het smaakte verrukkelijk.

B6-4all voortgang

Zoals u weet zijn we op school bezig met het programma om te werken aan een goed pedagogisch basisklimaat: B6-4all. Zo denken we met elkaar na over afspraken die te maken hebben met verantwoordelijkheid, veiligheid, respect en samenwerking. We hebben in deze periode gesproken over het wc-gebruik. Vervolgens hebben we samen met de kinderen een filmpje gemaakt over hoe het mis kan gaan en over hoe het wel moet. Hilarisch natuurlijk, maar met een duidelijke boodschap. Zaken als handen wassen, toilet gebruiken waar het voor bedoeld is, netjes achterlaten, enz. zijn besproken. Bij de jongens is één toilet aangewezen als “zit”- toilet en één als sta-toilet. We lopen hiermee vooruit op de verbouwing van het jongenstoilet. Er komt een urinoir en een gewoon toilet. De verbouwing zal rond de voorjaarsvakantie plaatsvinden.

Winterwandeling Hoge Hexel

Op 26 januari a.s. organiseert de Hexelse Activiteiten Commissie een Hexelse winterwandeling. De winterwandeling is ook voor kinderen van de basisschool een leuke wandeling. Klik op de button hieronder voor de poster met informatie.

Voorleeswedstrijd

Het is al even geleden dat Femke de Voorleeswedstrijd van groep 7/8 heeft gewonnen. Ze had een spannend stuk uitgekozen uit het boek ‘Geen keus’ van Hans Mijnders. Op woensdagmiddag 23 januari neemt ze het op tegen de voorleeskampioenen van de andere basisscholen uit de gemeente Wierden.

Nationale Voorleesdagen

Komende week staat in het teken van de nationale voorleesdagen. Om de kinderen in aanraking te laten komen met boeken en lezen zijn er tal van activiteiten. Natuurlijk zullen we deze week extra veel voorlezen in de klas! In onze eigen schoolbibliotheek hebben we weer nieuwe boeken gekregen. Voor de hele school is er een kleurwedstrijd. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen een gastles door iemand van de bibliotheek in hun klas. De kinderen van groep 1/2 hebben een uitnodiging gehad om naar de bibliotheek in Enter te gaan. We mogen op donderdag 24 januari op bezoek komen om voorgelezen te worden door Burgemeester Robben over “Een huis voor Harry”. Daarna gaan we dansen en zingen met muziekdocent Nelleke Roozenbeek en clown Funny zorgt voor de gezelligheid en een kleine verrassing.

Schoolontbijt

Bij de voorleesdagen hoort natuurlijk ook een voorleesontbijt. De kinderen krijgen vrijdag 25 januari een ontbijt en onder tussen wordt er voorgelezen. De kinderen van de onderbouw worden die morgen voorgelezen door de brandweer. Alle kinderen mogen die morgen een bord en bestek meenemen. Graag voorzien van naam. Bekers hebben we nog wel op school.

Griepepidemie en vervangingen

U weet wellicht dat het in het onderwijs momenteel lastig is om vervanging te regelen. Er is een groot tekort aan leerkrachten en zeker aan vervangers. Meestal kunnen we een kortdurend geval van ziekte op de Driesprong wel opvangen omdat collega's, bereid zijn in te vallen of extra te werken. Onze vereniging, Verion, heeft een stappenplan opgesteld voor het geval er een echte griepgolf op school voor komt. Klik op de knop hieronder om het stappenplan te lezen.

Credits:

Gemaakt met foto's van: SmdB De Driesprong, manfredrichter - "frozen blossom bloom" • Unknown - "Free photo: Balloon, Party, Carnival, Move, Sky - Free ..." • tigerlily713 - "calendar date time" • Myriams-Fotos - "cold ill fever thermometer"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.