En kold og blæsende novemberdag på stranden

Vi går tit tur på stranden i vores nærområde og ofte ser vi kun de faste fuglebeboere, der er her vinteren igennem. Men lige dennne dag fløj der små fugleflokke rundt i sandet. Først kunne vi ikke se at de var forskellige og heller ikke, hvad det var for nogle. Så vi måtte hjem og have fuglebogen frem. Der kunne vi se, at det var skovspurve og bjergirisk. Vi har aldrig set dem før i området - sikkert fordi vi ikke har lagt mærke til dem.

Skovspurv
Skovspurve finder mad i tangen og de små buske.

Så det var bare med at komme ned og ligge i sandet og tang, for bare at komme nogenlunde i ned øjenhøjde med de små fugle, som sprang rundt og provianterede for vinteren.

Mågerne havde nu også en fest ved vandkanten, da der sikkert har skyllet mad op til dem, når bølgerne slog ind over dynerne med tang.

Måske festen lige gik lidt over gevind her - der var ihvertfald en måge, som blev godt våd!
Der skal også være plads til et lille hvil i mellem måltidet og måske få lidt varme fra den lavtstående og blege vintersol.
Der var gang i den og deres farver falder utrolig godt i med omgivelserne.

Vi fik dog også hilst på nogle af de andre faste fugle, selvom pibeænderne nu heller ikke er nogle vi ser så tit.

Ingen af dem var særlig snakkesalige og forsvandt så snart vi bare kiggede i kameraets søger.

Til sidst fik de søde små fugle dog nok af os to, der krabbede rundt på stranden med vores kameraer. Så vi siger tak til de små for tålmodigheden.

Created By
Gitte Yhman
Appreciate

Credits:

All photos is copyrighted

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.