Loading

De Schoolweetjes Nummer 15 || 21 december 2018

Another Year Over

Dag 2018, je zit er bijna op. Voor sommigen is 2018 een onvergetelijk mooi jaar. Anderen kijken uit naar 2019 omdat ze vol plannen zitten om er een beter jaar van te maken. Dit is het laatste nummer van 2018. Hopelijk vindt u de tijd om deze nieuwsbrief op uw gemak te lezen.

Andere Advent

Zondag 23 december: 4e Advent.

Altijd als ik mijn ogen sluit, is er dat heldere licht dat ik er niet van kan slapen. Maar als ik de ogen weer open, zie ik slechts een donkere nacht. Nu hoor ik ineens die stem. Die spreekt van een kind, dat koning wordt, de redder. Wat gebeurt er toch? Ik zie de anderen knielen in het midden van het veld tussen de schapen. Ik herken in hun gezichten dat ze de stem ook horen, luid en duidelijk. De helderste ster, die ik ooit heb gezien, staat daar boven de stal van de schapen - als een teken. Langzaam lopen we naar het licht. Achter de deur hoor ik een kind. De hoop groeit.

Oproep versiercommissie

Mevrouw Kosters gaat vanwege het oppakken van een studie stoppen met haar werk voor de versiercommissie. We bedanken haar heel hartelijk voor haar inzet voor onze school en het beheren van de kas. De commissie is op zoek naar een nieuw lid die het leuk vindt om de hal van de school samen met anderen een paar keer per jaar aan te kleden. Het is heel leuk werk om te doen en de sfeer binnen de commissie is opperbest. Aanmelden kan bij meester Henk.

Een bedankje

Nogmaals bedankt voor het plaatsen van ons bericht over de sheltersuits in de nieuwsbrief. Op dit moment hebben we bijna 200 stuks binnen. Wij zijn erg tevreden en dat is alleen gelukt door heel veel mensen die ons geholpen hebben waaronder jullie, de Marijkeschool. Het Dekenproject blijft ook in 2019 slaapzakken voor dit project inzamelen. Wel schone hele slaapzakken, defecte rits is geen probleem. Dekbedden kunnen wel ingeleverd worden maar gaan naar een ander project. Inleveren kan bij het Dekenproject aan de Koninginnestraat 20 te Nijverdal.

We wensen jullie fijne feestdagen en een WARM 2019. Met vriendelijke groet, Herma Tjeerdsma-Middelkamp van het Dekenproject zuster Petronella Nijverdal

Fotoalbum van de school

Omdat we in januari overstappen naar een nieuwe website zal ons fotoalbum offline gaan. Het is daarom goed om in de kerstvakantie het fotoalbum nog eens goed te bekijken en eventueel foto's die u zelf graag wilt bewaren te downloaden. We hopen later in het jaar verder te gaan met een fotoalbum maar hebben nu nog geen zicht in welke vorm dat gebeurt. Op 19 september hebben de ouders/ verzorgers een mail van school gehad met de inloggevens om het fotoalbum in te kunnen zien. Mocht u dat wachtwoord kwijt zijn laat het ons dan even weten via info@marijke-ikt.nl.

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen € 49,20 meegenomen. Alle gevers heel hartelijk dank!

Kind op maandag

Het thema in de eerste schoolweek in januari is "Wie wijst jou de weg?". De wijzen gaan op pad, Jozef en Maria en Jezus vluchten naar Egypte. Wie wijst hun de weg en wie wijst ons de weg? Je kunt elkaar helpen om de juiste weg te vinden.

De kleuters horen de verhalen over Simeon en Anna en over de twaalfjarige Jezus .

Vragen over 2018

De volgende vragen mag u gerust voor uzelf beantwoorden. Het gesprek komt op gang als je het met anderen durft te doen.

1. Wat was vaak je eerste gedachte bij het opstaan?

2. Heb je een keer duidelijk "Nee" tegen iemand gezegd?

3. Heb jij jouw tranen een keer volop de vrije loop gelaten?

4. Heb jij in het afgelopen jaar enorm gelachen?

5. Wie was behalve je familie echt belangrijk voor je dit jaar?

6. Heb je dit jaar een voor jou waardevol cadeau gekregen?

7. Wat is je bevallen aan je alledaagse leven?

8. Heb je God ontmoet?

9. Waar ben je in 2018 trots op geweest?

10. Wat heeft je dit jaar verdriet gedaan?

11. Als je een film mocht maken, waarover zou die gaan?

12. Wat heeft je dit jaar verrast?

13. Wat was een echte teleurstelling?

14. Wat was vaak je laatste gedachte voor je in slaap viel?

15. Waar ben je dankbaar voor?

16. Wat was dit jaar jouw moeilijkste moment?

17. Welk toeval heeft je verrast?

18. Wat was in 2018 je beste idee?

19. Aan wie zou jij je excuses nog willen aanbieden?

Kerstviering

Wat is het toch mooi om te zien dat er zo ontzettend veel mensen bij onze kerstviering aanwezig waren. Een Regenboogkerk zo vol dat er zelfs mensen op het balkon moesten zitten. Samen zingen en luisteren naar het verhaal over de geboorte van Jezus. Meneer Exactus, volksteller in Bethlehem die constateert dat we beter over mensen kunnen vertellen dan ze te tellen. Kinderen die kaarsen aansteken, een gedicht voordragen, of een bijbelgedeelte lezen. Onze hartelijk dank gaat uit naar Ria op den Dries, de kosteres, die ons heel goed heeft geholpen met het geluid en de verlichting en een echte gastvrouw was.

Collecte

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het Vluchtelingenwerk. Saskia Bruins van Vluchtelingenwerk Nijverdal was eerder deze week in de groepen om te vertellen over wat zij doen om mensen die niet langer in hun land kunnen wonen te helpen. Een grote gift kwam ook vanmorgen nog binnen. In totaal heeft de collecte het fantastische bedrag van € 674,40 opgebracht. We zijn er stil van! Wat zijn we hier dankbaar voor! Dank voor uw en jullie bijdrage aan dit belangrijke werk.

Open Huis

Vrijdag 18 januari 2019

Op vrijdag 18 januari 2019 houden we ons "Open Huis" voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kinderen. Die ouders zijn van 8 - 20 uur welkom om te komen kennismaken. We vertellen graag over ons onderwijs en laten u met plezier onze school zien. U kunt binnenlopen zonder afspraak.

De schaatsbaan zorgt voor veel plezier!

Doe eens gek

Tja, als er collega's zijn die het leuk vinden om op de laatste schooldag van 2018 in een kersttrui te lopen, dan doen alle collega's mee (soms in een geleende trui). De leerlingen vonden het in ieder geval leuk. We hebben op initiatief van groep 3 vanmorgen in diverse groepen "Jingle Bells" gezongen met de muziek uit de trui van juf Dianne.

Jingle all the way

Schoenendozen bijna onderweg

De schoenendozen van alle Schoenmaatjes in Nederland worden nu ingepakt voor de grote reis. Om straks een kind de verrassing van zijn of haar leven te bezorgen. We houden je op de hoogte!

Medeleven

Deze donkere dagen voor kerst kunnen extra donker zijn als er iemand van wie je houdt komt te overlijden. We kregen het bericht dat Oma Twilhaar en Opa Poelakker zijn overleden. We wensen de families heel veel sterkte toe.

Flashback Serious Request

In 2012 deden we mee aan de actie Serious Request. We brachten met elkaar 16.800 euro naar het Glazen Huis in Enschede. De leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen het zich misschien nog herinneren. Wilt u de samenvatting van HOi-tv van toen nog eens bekijken dan kunt u onderstaande link aanklikken. De samenvatting duurt zes minuten. (Helaas is door de instelling van YouTube deze film alleen op de computer en heel soms op een smartphone te bekijken.)

Welk boek past bij jouw kind?

Jij kent je kind natuurlijk het best. Wel zo handig, bij het kiezen van het goede voorleesboek. Want het juiste boek bij het juiste kind kan het voorleesplezier enorm verhogen. Kijk snel welk boek het best past bij jouw kind!

Tot slot

De kerstvakantie is een tijd om uit te rusten en terug te kijken op het jaar 2018. De vragen die we in deze nieuwsbrief hebben geplaatst kunnen zomaar helpen om te bepalen wat je goede voornemens voor 2019 zijn. We hopen dat ook onze leerlingen hun rust vinden. Dat ze de tijd krijgen om lekker te spelen, te lezen, een spelletje te spelen met u. Neem zelf rust, maar laat ook u kinderen met rust. Rust levert veel op. We hebben soms het gevoel dat ouders menen dat hun kinderen vermaakt moeten worden. Ze kunnen zich zelf heel goed vermaken, dat leren ze als ze daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Geef ze gerust die gelegenheid, uw kinderen kunnen het!

In de kerstvakantie wordt er vaak nagedacht over de plannen voor het nieuwe jaar. Waar gaan we met de vakantie naar toe? Gaan we nu wel of niet een andere auto kopen? Gaan we verhuizen of gaan we verbouwen? Maken we dit jaar die verre reis? Ook op onze school zijn we bezig met de plannen voor de komende jaren. Het schoolplan 2019-2022 zijn we aan het schrijven. We vinden dat de plannen moeten aansluiten bij dat wat we al doen. Maar we willen ook stippen zetten op de horizon waar we naar toe willen. We gaan door met de digitalisering van ons onderwijs, maar we blijven zeker boeken, werkboeken en onze pen gebruiken. We willen het werken in de LEGO studio verbreden. We houden onze buitendagen. We gaan door met het procesgericht werken met de leerlingen waarbij ze leren om samen te werken en te overleggen en met elkaar een werkstuk of een presentatie te maken. We willen onze dramalessen meer leven in blazen. We willen meer samenwerken met de naschoolse opvang Columbus Junior. We hebben ook nog vragen waar we niet meteen een antwoord op hebben en waar we zoekende zijn. Houden we onze vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie nog als aparte vakken? Hoe kunnen we de groepen nog meer met elkaar laten samenwerken? En met het voorgaande schrijven over rust in gedachten, moeten we niet vergeten ook zelf de rust te nemen om goed na te denken of we op de goede weg zijn.

In de eerste maanden van 2019 gaan we samen met OR , MR, team, leerlingen en ouders in gesprek om onze plannen vorm en inhoud te geven om onze school springlevend te houden.

Wij wensen u en jullie allen een hele fijne vakantie met gezellige kerstdagen, een prettige en veilige jaarwisseling en alle goeds voor een prachtig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Rose Elena - "Holiday Bokah" • Ilja Tulit - "Those cosy evenings" • NordWood Themes - "Happy holidays 2018!" • Andrew Ruiz - "Super Blue Blood Moon 2018" • Sharon McCutcheon - "Two Girls with Blue Eyes" • Studio Reasons - "Do you believe in God ?" "Talking Chairs" NRC Handelsblad & Prinses Marijkeschool

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.