Design ditt drømmebad Vi viser deg hvordan i denne presentasjonen

Steg 1

Velg din romfasong

For å forenkle arbeidet for deg, har vi forhåndsdefinert enkelte standard-romfasonger. Her legger du kun inn de konkrete rommålene, og så kan du sette i gang med den egentlige innredningsplanleggingen. Dersom rommet ditt ikke tilsvarer standardformene, velg „FRITT ROM“. Skråtak kan også tas med i planleggingen. Klikk på det taksymbolet som passer.

Steg 2

Planlegg badet ditt

Velg dører, vinduer, lettvegger etc. og utform badet slik du ønsker det skal være. Her kan du plassere toalett, dusj, servantskap etc. På denne måten kan du enkelt sette opp badet med løsningene du ønsker og se badet ferdig tegnet i 3D

Tegn ditt eget bad hos Baderingen helt gratis i dag!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.