Morren dakdekkers voor vakwerk door infra communicatie

Foto's gemaakt met oog voor vakwerk

U heeft zelf al foto's. Dat heb ik gezien en gehoord op de locatie waar ik deze foto's maakte. Toch zag ik dat de foto's die wat vertellen over reparatie onderhoud of de verschillende objecten die u gedekt heeft, gemaakt zijn met een mobiel. Dat is jammer want het kan mooier. Infra Communicatie is gespecialiseerd in foto's voor de bouw en infra. Vanuit het midden van het land is heel Nederland makkelijk bereikbaar. Ik werk voor scherpe tarieven en reis nu al voor aannemers door het land naar verschillende locaties.

details waarop het riet nog niet gekapt is geven een idee hoe een en ander in zijn werk gaat.

Deze foto's zijn gemaakt als aanvulling van mijn eigen portfolio. Wellicht heeft u toch belangstelling voor deze foto's of nog beter, in een reportage van een aansprekende locatie? Omdat ik nieuwsgierig ben naar uw reactie bel ik u een dezer dagen voor een reactie. Kijkt u eens op mijn sites. www.infrafotografie.nl voor bouw gerelateerde foto's en www.lowlandscapes.nl voor landschaps foto's.

door op de foto's te klikken krijgt een vergroting te zien.

U kunt mij ook bellen 0610071677

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Deze foto's zijn eigendom van Infra Communicatie. Ze dienen als voorbeeld en mogen alleen na toestemming van Infra communicatie gepubliceerd worden.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.