Ryan en Luis in die Woud Laurien Blaisse

Een dag was daar twee twaalf-jarige seuns wat saam huis toe gestap het na skool. Ryan en Luis was beste vriende. Sodra hulle by die huis gekom het, het hulle middagete geëet en het gaan speel in die woud. Hulle het met die sokkerbal gespeel en toe hulle verveeld geraak het, het hulle besluit dat hulle iets stout wou doen.

"Kom ons poets bel die polisie!" sê Ryan.

"Ja, dit sal skreeusnaaks wees," sê Luis opgewonde.

Hulle het op Luis se selfoon 10111 geskakel. Na die telefoon drie keer gelui het, het iemand opgetel.

"Kaapstad-polisiekantoor, hoe kan ek vir jou help?" het 'n ernstige man, met 'n diep stem gesê.

" 'n Man is geskiet in Nuweland Bos. Asseblief kan ons 'n ambulans so gou as moontlik kry," het die seuns gesê terwyl hulle probeer om hul lag in te hou.

"Ek sal dadelik een stuur," het die polisieman gesê.

Tien minute later het die seuns agter ‘n struik weg gekruip toe hulle die paramedici sien aankom. Die paramedici het verward gelyk toe hulle vir die sogenaamde "geskiet man" gesoek het. Hulle begin rondbel en het gefrustreerd geword. Ryan en Luis het agter die struik gebly met ondeunde glimlagge op hul gesigte. Die paramedici het 'n uur rondom die bos geloop om die “geskiet man” te vind om hom na die hospitaal te neem, maar na 'n ruk het hulle geen ander keuse gehad as om te verlaat.

Die seuns het gelag toe hulle by die struik uit verskyn en het die paramedici sien weg ry. Die seuns het besluit om weer met die sokkerbal te speel. Skielik het Ryan ‘n skerp pyn in sy been gevoel en op die ground geval. Ryan was gebyt deur 'n slang. Luis het onmiddellik sy selfoon uit geneem en het weer vir 10111 geskakel.

Dieselfde man antwoorde en sê: "Hierdie syfer is bekend vir poets oproepe. Ons het nie duld nie om hierdie nonsens situasies te hanteer nie. Hierdie poets oproepe word beskou as 'n kriminele oortreding.”

Voordat Luis selfs kon begin om die voorval aan te meld, het die polisieman die telefoon neer gesit. Ryan het blou in die gesig geword toe hy in pyn op die vloer gelê het. Luis het weer die polisie probeer te bel, maar hierdie keer het hulle nie eens die telefoon beantwoord knie. Luis skud Ryan, maar hy het nie gereageer nie. Dit was te laat, Ryan het doodgegaan.

Die les van hierdie storie is dat niemand sal 'n gewoonte leuenaar glo, selfs as hy die waarheid praat.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.