TRINAESTI PLATNIK ŠTAMPAMO DOBRE TRENUTKE

Ko je trinaesti platnik? Budući da smo sada u decembru, mesecu poklanjanja, a da smo svi u svađi sa trinaestom platom, na scenu je odlučio da stupi trinaesti platnik. On je mešavina benefita trinaeste plate i trinaestog ratnika, Jer iako ne može da nam ponudi novac, može da nam podari par dobrih nagrada, kao i proizvode po dosta nižoj ceni.

Trinaesti platnik je ratnik koji se bori za nas! Za bolje danas i još bolje sutra!

Čekaj, čekaj, a kakav je on kao čovek? - Trinaesti platnik ima odlike pravog borca: pravedan je, hrabar, direktan i uvek spreman da ide do krajnjih granica. O njegovoj odlučnosti svedoči činjenica da je zarad našeg raspoloženja, istupio i ponudio nam ono što je u njegovoj moći, i više od toga, jer samo dobra i optimizovana štampa može da štampa i dobre trenutke.
A koji su to pokloni, ponude i akcije? - Trinaesti platnik nam poklANJA VREME I NOVAC I TO na dva načina:

KONTAKT FORMA

ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa uređajima i akcijama budite slobodni da kontaktirate trinaestog platnika, a on će vam odgovoriti u roku od 48h!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.