TRAVEL YOGA OFERTA PARTNERSKA - HOTEL SADOVA

Znikająca Joga (Travel Yoga) to projekt promujący praktykę jogi. Kierowany jest do osób, które są otwarte na nowe doświadczenia, które jeszcze nie próbowały jogi, są elastyczne inaczej i rozważają podjęcie praktyki jogi lub które już wiedzą jak wiele joga wnosi w nasze życie i chcą podzielić się tym z innymi. Joga pomaga wyciszyć myśli i stworzyć przestrzeń oraz otworzyć serce i umysł.

Znikająca joga (Travel Yoga) odbywa się tylko jeden raz w miesiącu w unikalnych miejscach przestrzeni miejskiej Tricity. Są to wyjątkowe miejsca, które na co dzień nie są dostępne dla joginów tylko dla ludzi sztuki, nauki i biznesu..

Dzięki otwartości i wieże w nasz projekt pierwsza edycja Travel Yogi odbyła się na terenie kompleksu biznesowego Olivia Business Centre. W przepięknym, położonym na najwyższym piętrze Olivia Sky Club spędziliśmy wspólnie aż 2h

Na początku usłyszeliśmy 15 minutowy wykład z ust samego Dyrektora ds. komercjalizacji w Olivia Business Centre Pana Macieja Kotarskiego, który z wielką pasją opowiedział nam o architekturze i powstaniu kompleksu, jego celach i misji.

Następnie w przemiłej atmosferze odbyły się 75 minutowe zajęcia jogi, poprowadzone przez współtwórczynię projektu i trener jogi Katarzynę Richter.

W pełnym relaksie jaki osiągnęliśmy po treningu jogi mieliśmy też chwilę na rozmowę z Joanną Staniszewską którą przybliżyła nam zagadnienia związane ze Ewolucją Świadomości.

Praktykujemy jogę karmy. Joga to zarówno dyscyplina fizyczna jak i psychiczna, to przede wszystkim dyscyplina duchowa. Praktykujemy stan szczodrego umysłu, otwartego na branie i dawanie. Kierujemy się zasadą: dawaj więcej niż bierzesz.

Udział w zajęciach jest otwarty dla ludzi, którzy podzielają tę zasadę. Możesz dać w zamian dowolny rodzaj energii, niekoniecznie energię pieniądza. Wybór należy do Ciebie. Namaste.

Pragniemy zachęcić Państwa do zostania partnerem drugiej edycji TRAVEL YOGA VOL. 2

Od Państwa jako partnera Travel Yoga Vol.2 oczekiwalibyśmy pomocy w zapewnieniu miejsca w którym odbyłyby się zajęcia łącznie 2 godziny, osoby która zrobiłaby prezentację i opowiedziałaby uczestnikom o Hotelu Sadova, zarówno o walorach architektonicznych jak i jego misji w przestrzeni miejskiej, kulturowej i turystycznej.

W zamian staliby się Państwo częścią innowacyjnego projektu, którego pośrednim celem jest kształcenie świadomości, wrażliwości na piękno i otwartości na siebie i drugiego człowieka. Dostarczony przez Państwa roll up jako partnera wydarzenia zostanie wystawiony w pomieszczeniu w którym będą prowadzone zajęcia, zachęcamy do przygotowania drukowanych małogabarytowych materiałów marketingowych. Zostają także Państwo wymienieni w oficjalnym podziękowaniu pod koniec eventu oraz podlinkujemy Państwa profil Fb w poście jaki zamieścimy na stronie naszego wydarzenia -specjalne podziękowania dla partnerów drugiej edycji Travel Yogi.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.