Club 250 the second party

Club 250 - The Second Party

Bij de vorige editie (2016) was het nog een wild idee. Een week vooraf hadden we toen nog maar een tiental inschrijvingen maar het werd toch een succes. Dit jaar wilde iedereen er echt bij zijn want die inschrijvingen zaten snor vanaf de eerste dag van inschrijvingen. Er was vuurwerk, er was muziek en dans (er is zelfs een polonaise gesignaleerd).

Dankjewel Ellen, Piet, Annelies, Liesbeth en Patrick voor de extra helpende handen.

Plannen voor volgend jaar? Ja die zijn er. Er wordt gedacht aan een beach party met zand die we verzamelen uit de schoenen van onze kleuters. Tot één van de volgende activiteiten.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.