Loading

Boerenforum Klimaatadapatieve landbouw 16 juli 2019 // Groentelaar (Bogaarden), Bioboerderij Dubbeldoel (Gooik)

Het Boerenforum is een beweging in Vlaanderen van boerinnen, boeren, landwerk(st)ers en co-producenten die opkomt voor de eerlijke, autonome, solidaire en agro-ecologische praktijken van de boerenlandbouw.

Zomer 2019

Voor de eerste keer in België: meer dan 40°C gemeten.

Voor de derde jaar op rij: droogtestress

Hoe gaat de boer hiermee om? Hoe zien we een klimaatadaptieve landbouw . Boerenforum organiseerde een informatieve dag om praktijken uit te wisselen, tussen boeren onderling en tussen boeren, onderzoekers en geïnteresseerden.

Elkaar inspireren en steunen in het Waarom we het doen, was het doel!

Het boerenforum is een groot succes. Een 45-tal aanwezigen, vooral boeren en boerinnen. In onze natuurlijke habitat op het veld en tussen de dieren delen we onze kennis van boer tot boer. Niet enkel de cijfers en wat we doen is belangrijk, elkaar inspireren en steunen in het "waarom" we dit doen.

Agro-ecologie in actie

Lees het sfeerverslag

Na de droogte door zon en wind van de voorbije jaren hebben we besloten om hier het bocagelandschap te reconstrueren. Het verschil met vroeger is dat de bomen toen ook productief waren als hout voor verwarming. Nu geldt dat minder en daarom werken we met fruitbomen die productief zijn voor de boerderij

Tijs Boelens, boer op de Groentelaar en medeoprichter van Boerenforum

Het type gras is belangrijk als we willen nadenken over droogtebestendigheid. Indien je extra gras wil zaaien is het belangrijk om te diversifiëren.

De ideale weide is een mengsel grassen en klavers, een mengsel van smakelijke grassen en diepwortelende gewassen, een mengsel van snelgroeiers en bodemstructuur verbeteraars

Permanente weilanden zijn op alle vlak het meest ideaal, maar het is heel belangrijk om steeds genoeg tijd geven aan de weide om te herstellen na begrazing en/of maaien.

Ik geloof in combinatie teelt van fruitbomen en weides voor grazers en experimenteert met de "taille en axe vertical" snoei die volgens mij natuurlijker is dan de structuur snoei in de fruitteelt.

Bram Steeno van het Fruitratje

Het is belangrijk om bij de opstart van agroforestery combinatieteelten te gaan doen. Ter bescherming van de jonge boompjes en zo ook geen inkomsten verlies te hebben op de stroken waar bomen worden geplant. Op de Groentelaar wordt dit ingevuld met rabarber-teelt. In combinatie met mulch ideaal tegen onkruidgroei.

Tijs Boelens

Boer Rik Delhaye past strokenbegrazing toe met zijn Rood van West-Vlaanderen. De stroken, waarlangs hij greppel-bermen met boslandbouw heeft gecombineerd volgen de contouren van het heuvellandschap. Op die manier is zijn land veel beter bestand tegen intense regens en langdurige droogte.

We produceren melk en vlees met onze boerderijeigen dubbeldoel koeien. Onze biologische manier van boeren gaat productief trager en we melken maar 1 keer per dag. Dit zorgt er voor dat we een kwaliteitsvolle, duurzame en voedzame voeding verkopen aan de consument.

Hilde en Seppe, boerderij Dubbeldoel in Gooik

Het eten van holsteinkoeien weeg je af met een apothekersweegschaal, absurd!

De Holstein koe wordt vandaag door GLB geprioritiseerd. Holsteins zijn high maintenance. Ze hebben weinig reserve , en hebben veel krachtvoor nodig. Meeste boeren zijn die richting uitgeduwd en bevinden zich op de autosnelweg richting specialisatie/massaproductie en daar kan je er niet meer af. De zogenaamde “lock in”

Holsteinkoeien hebben veel krachtvoer nodig

Met zijn dubbeldoelkoeien is Jarno op de binnenwegen gebleven en heeft hij meer kansen om op elk moment waar nodig een andere afslag te nemen, bij te sturen. Je kan steeds bijsturen iets meer vlees of iets meer melk.

De uitdaging voor het nieuwe GLB is afritten maken voor boeren die de autosnelweg af willen!

Jarno Vandepoel, gedreven jonge landbouwer met dubbeldoel koeien

In mijn boomgaard zorgen de bomen niet alleen voor fruit, ze geven ook schaduw aan de dieren, bevorderen watermanagement in de bodem en zorgen voor mineralisatie via bladval.

Hilde van boerderij Dubbeldoel

De aanplant van hagen en bomen moet aan plant, dier en boer voldoening geven. Het is belangrijk om niet enkel productieve rassen te gaan aanplanten. Beschutting tegen uitdrogen, beschutting voor dieren die helpen met plaagbestrijding, ... zijn ook belangrijke toegevoegde waardes.

Tijs Boelens en François Ongenaert, agroforestry boer van het eerste uur

Het voordeel van alles zelf doen is dat je zelf de prijs kan zetten en dat je meer voldoening haalt. De consument geeft positieve feedback in tegenstelling tot de groothandel. Op bereiding kun je ook een grote meerwaarde creëren die dan andere activiteiten kan compenseren.

Annelies en Pieter van de Vierklaver, gedreven bioboeren met thuisverwerking en boerenmarkten

we zijn op zoek naar de oude robuuste rassen en via vermeerdering op het veld in samenwerking met de boeren komen we tot nieuwe granen. Hoofdparameters zijn gezondheid, voor de consument, de bodem en de boer. Verder is participatie en zaadautonomie heel belangrijk in dit proces

Lucas Van den Abeele, drijvende kracht achter het Granen-Netwerk-Pajottenland

Bedankt aan alle deelnemers!

https://boerenforum.wordpress.com/

tekst: Wim Moyaert (Boerenforum) 0494/624425

foto's: Jeroen Watté (Wervel)

redactie: Arthur Follebout (Wervel)

Credits:

Inclut une image créée par Sunnie-Lee Davison - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.