Loading

Nieuwsbrief Driesprong 10 december 2018

Nieuwsbrief in een nieuw jasje

Dit keer ontvangt u de nieuwsbrief van ons in een nieuw jasje. We maken gebruik van het programma Adobe Spark. Dit programma biedt veel mogelijkheden om te variëren met de lay-out en mooie afbeeldingen. Tevens is de nieuwsbrief perfect te bekijken op allerlei mobiele apparaten zoals tablets en smartphones. We hopen dat u de opmaak waardeert en ontvangen graag feedback.

Oud papier / plein vegen

Klik hier voor de lijst van ouders die hierbij helpen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Terugblik Sinterklaasfeest

Wat was het een gezellig feest afgelopen woensdag. De kinderen waren erg verrast dat de Sint met een echt shovel aan kwam rijden. Comfortabel op de bank en netjes voor de deur afgeleverd door Dinant Jansen Eupe. De Sint werd vervolgens in de klas feestelijk onthaald door de groepen die verschillende dingen hadden ingestudeerd.

Schoolfotograaf

Dinsdag 11 december komt de schoolfotograaf. Denkt u nog even aan de tips betreffende fleurige, maar niet fluoriserende kleding?

Inloopochtend

Op donderdag 10 januari houden we onze inloopochtend voor de groepen 2,4,6 en 8 (oneven groepen volgen later). U wordt als ouders/verzorgers van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de groep van uw kind. Op deze manier kunt u in de praktijk zien hoe er gewerkt wordt. Veel kinderen vinden het erg leuk om te laten zien waar ze mee bezig zijn.

Eline, Aveline en Maarten krijgen les over schoolfruit door Erna Kalenkamp
Kerstviering Kulturhus

Kerstviering school en Goudsclub

Op donderdag 20 december vieren we het kerstfeest op school. We vieren het dit keer samen met de Goudsclub. Samen hebben we een bijzondere en sfeervolle kerstviering voorbereid. Kinderen en ouderen, opa's en oma's en kleinkinderen, zingen en lezen afwisselend en samen. We nodigen u als ouders en verzorgers samen met opa's en oma's uit voor deze kerstviering in het Kulturhus. De zaal gaat open om 18.30 u en we beginnen om 19.00 u. Na afloop is er chocolademelk met wat lekkers erbij verzorgd door de ouderraad. Dit keer niet buiten op het plein maar binnen.

Aanmelding nieuwe leerlingen.

Op donderdag 17 (9.00 u. - 11.30 u.) en zaterdag 19 januari (10.00 u. - 12.00 u.) houden we onze open huis. We hopen op deze morgens ouders en nieuwe leerlingen te begroeten. Wanneer u kinderen hebt van 2,5 jaar of ouder vragen we u deze aan te melden. Op deze manier krijgen we inzicht in de groepsgrootte en benodigde formatie van onze school. Kent u ouders van toekomstige leerlingen? Wijs ze dan op deze data.

Uitwisseling Goudsclub - Driesprong

Wat was het gezellig tijdens de uitwisseling met de Goudsclub. De kinderen leerden veel over de schoolvakken van vroeger en vertelden zelf over de vakken van nu, het werken met chromebooks. Juf Ina had een zeer oude landkaart opgezocht waar de ouderen nog heel veel van wisten. Tevens liet ze iedereen werken met de nieuwste snufjes op het touchscreen. Het was voor iedereen een leerzame en gezellige middag. Wordt vervolgd!

klik op de foto voor een vergrotig

Herinnering ouderbijdrage

Denkt u nog even aan de betaling van de ouderbijdrage? Klik hier voor de benodigde info.

Bestuurslid gezocht

Het bestuur van Verion zoekt per 1 september 2019 kandidaten voor de vacature van bestuurslid met een specifieke financiële achtergrond. Klik hier voor nadere informatie.

Nieuwsbrief bibliotheek

Klik hier voor de nieuwsbrief Matilda. Leuke nieuwe boeken om misschien aan te schaffen (op jullie verlanglijst). Persoonlijke favoriet van de bibliothecaresse deze keer is Vos, een deel van de baby-dieren serie en informatief. Wie houdt er niet van babydieren en weetjes hierover?

Credits:

Created with images by Myriams-Fotos - "advent advent candles christmas jewelry" • Unknown - "Décoration de lumière de Noël Photo stock libre - Public ..." • profivideos - "birthday cake candles" • tigerlily713 - "calendar date time" • Mr Cup / Fabien Barral - "A stack of old newspapers" • Unknown - "Christmas Church Free Stock Photo - Public Domain Pictures" • Gabby Orcutt - "untitled image" • Unknown - "Portrait of Girl Wearing Christmas Hat · Free Stock Photo"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.