Loading

Mobilisering av digitale talenter på Helgeland. Webkonferanse - 23. april 2020

Kan mobilisering av digitale talenter - som i dag står utenfor arbeid og utdanning - bli en av de viktigste strategiene for å sikre Helgeland digital kompetanse?

Program:

23. april 2020 • Kl. 12.00 - 14.00 • Sted: Webkonferanse (alle kan delta fra sin PC - påmeldte vil få lenke til konferanse).

  • Hvordan kan vi utvikle våre egne talenter for å møte Helgelands store behov for arbeidskraft med digital kompetanse? v/ Sten Magne Hansen og Torbjørn Jørgensen (Væxt)
  • Hvordan kan vi trene digitale talenter utenfor arbeidslivet til nye karrierer i lokalt næringsliv. Modeller for samhandling v/Lars Utstøl (Kunnskapstrening IT)
  • Strategi og plan - dialog i plenum
  • Etablering av prosjektråd

Påmelding: stenmagne@helgeland.no (Sten Magne Hansen)

www.væxt.no • www.kunnskapstrening.no

Satsingen på digitale talenter på Helgeland er støttet av Sparebank 1 Nord-Norge.