Kaitaan lukio PRESENTATION 4 april 2017

Välkommen till Kaitaan lukio!

Här kan du träffa lärare.

Vår skola är byggd år 1966 och renoverad år 2008-2010.

Ingång

I skolan finns det cirka 350 studerande. Det finns också en högstadium i samma byggnad. Vi har en speciell linje för bildkonststuderande och en normal linje för allmänstudenrande.

Bildkonstvinge

I Finland alla studerande får en fri skollunch varje dag.

Kantin

I gymnasiet kan man välja kurser själv. Det finns en webbsida som heter Wilma, där vi kan välja kurser på kursbrickan, titta på lektionsanteckningar eller skriva meddelanden.

Wilma huvudsida

I tredje år tar man studenten. Man kan göra språk, samhällskunskap, religion, hälsökunskap, psykologi, matematik, geografi, kemi, fysik, historia, filosofi, livsåskådning och biologi.

Studentexamensnämdens logo

I gymnasiet har vi några traditioner. Det finns de äldstes dag och bänkskuddagille. I slutet av året har man studentfest.

De gamles dans
Bänkskuddagillen
Created By
Peter Tilli
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.