Jopie Huisman museum Workum

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en het leven van de Friese autodidacte meestersschilder Jopie Huisman. Liefde voor de natuur, mededogen, maar ook het onaanzienlijke waarde geven; het is de menselijke maat die de rode draad vormt in zijn veelzijdige oeuvre. Jopie voert u mee in zijn wereld en maakt u deelgenoot van zijn passies.

- https://www.jopiehuismanmuseum.nl/

Over Jopie Huisman

Jopie was een authentiek en krachtig mens. Zeer gepassioneerd en tegelijk kwetsbaar, en een uniek autodidactisch kunstschilder. Hij kwam op voor arme sloebers en mensen uit de zogenoemde zelfkant van de maatschappij. Niet alleen door naar hen te luisteren en ze gastvrij te ontvangen, maar ook door het schilderen van hun lompen en werkschoenen. Met zijn doeken behoedde hij hun diepmenselijke verhaal voor de vergetelheid. Iemand heeft hun leven 'gezien' en het met mededogen geregistreerd. Daarmee gaf hij ze de eer die ze naar zijn gevoel verdienden. Zijn schilderijen, of het nu gaat om de mensen of om hun spullen, zijn een hommage aan het eenvoudige Friese boerenleven, het landschap en de cultuur. Deze portretten zijn standbeelden voor de eenvoud.

Naast de erkenning en herkenning van de armoede, is er in zijn werk ook veel humor te vinden. De humor tussen mensen die, gedreven door omstandigheden, op elkaar waren aangewezen. Deze humor was voor Jopie de smeerolie van zijn leven. Als we zijn verhalen lezen, eigenlijk ‘de achterkant’ van de schilderijen en daarmee belangrijke documenten, zien we die humor duidelijk terug. Zijn oog voor het absurde, voor de menselijke maat en relaties tussen mensen, zien we bijvoorbeeld terug in de vele karikaturen. Met name de herkenning was en is veel bezoekers – gezien hun reacties – tot troost.

Hij was gefascineerd door het leven van alledag dat hij met grote gretigheid in zich opzoog en heeft het, zoals hij zelf zegt, ‘op het doek gekwakt.’ Met een enorme koppigheid, doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid heeft hij zijn ziel gelegd in zijn schilderijen. Hij verstond als geen ander de kunst om met alle mensen – vogels van zeer uiteenlopende pluimage – om te gaan.

Wat hem uniek maakt is het feit dat hij zijn filosofie zo krachtig, met zoveel gevoel en energie wist te illustreren. Zijn werken zijn een combinatie van filosofie, esthetiek en fenomenale schilderkunst. Zijn boodschap van mededogen is universeel en tijdloos.

- https://www.jopiehuismanmuseum.nl/over-jopie/filosofie

Aantal schilderijen en tekeningen van Jopie

Nu we wat achtergrond informatie hebben kunnen we beginnen met de cap!

Gemaakte kunst van Jopie

In het museum waren verschillende schilderijen en tekeningen te zien. Wat vooral terug was te zien waren de onderwerpen: armoede, verdriet en eenvoudigheid. Hij schilderde en tekende dingen niet mooier dan dat ze waren. Ik vond vooral de voorwerpen die hij schilderde erg aansprekend. Het waren eenvoudige voorwerpen, zoals een broek of een paar schoenen. Hij heeft bij die schilderijen enorm op de details gelet en ik denk dat dat hem ook bijzonder maakt. Op de foto's van net internet is dat wat lastiger te zien, maar in het museum bij de originele schilderijen is dit erg goed te zien. Ook maakte hij veel portretten, bijv. van zijn 'heit' Ypke en zijn 'mem' Griet. In de portretten is veel armoede te zien. Dit sprak mij ook erg aan, het is net alsof je medelijden krijgt met de geschilderde of getekende persoon. Het deed mij beseffen dat wij het in deze tijd zoveel beter hebben, alles is veel makkelijker. Terwijl men vroeger zoveel meer armoede had.

Manier van schilderen

Jopie schilderde en tekende veel, maar soms zaten er ook kleine stukjes stof in zijn werken. Ik vond dit heel apart toen ik het opmerkte. Ik had dit ook nog niet eerder gezien.

Het museum

Het museum staat in Workum in Friesland. Het museum valt meteen op omdat het gebouw van hout is gemaakt.

Binnen in het museum is er veel ruimte. Schilderijen hangen aan de muur en zo nu en dan staat er een bankje waar je kunt uitrusten. Ook staan er soms glazen bakken waar spullen van Jopie staan of de originele voorwerpen die hij heeft nageschilderd (paar schoenen).

Muziek

Lifestyle Jopie

Credits:

Created with images by Marco Raaphorst - "mooie vent"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.